Partnerships – Eurometropool-labels

Samen de Frans-Belgische metropool bouwen

De Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai ondersteunt de grensoverschrijdende projecten door middel van Eurometropool-labels en partnerships.

De Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai wil haar inwoners helpen om hun projecten te concretiseren. Er worden dus partnerships aangegaan en labels uitgereikt om de initiatieven van de actoren en de inwoners van het grensoverschrijdende gebied te ondersteunen. 

Er dient aan vijf criteria te worden voldaan om het 'Eurometropool-label' te verkrijgen of om partner te worden van de instelling. Eerst en vooral dient het voorgestelde project overeen te stemmen met de fundamentele doelstellingen van de Eurometropool link naar tekst 'Voorstelling'. Het dient eveneens bij te dragen tot de zichtbaarheid van de metropool, alsook tot het ontstaan van een gemeenschappelijke identiteit. Bovendien dienen minstens twee van de drie regio’s van de Eurometropool - de Rijselse metropool, Wallonie picarde en het zuiden van West-Vlaanderen - betrokken te zijn bij de actie. Ten slotte dient de promotie van de actie zowel in het Frans als in het Nederlands te gebeuren, de twee talen van de Eurometropool.

Wanneer het 'Eurometropool-label' verkregen wordt, genieten de projecten van een grensoverschrijdende, zelfs Europese zichtbaarheid. De Eurometropool stelt namelijk haar netwerk van contacten ter beschikking en laat het project toe om haar logo op de communicatiemiddelen te plaatsen. Er zijn nu reeds evenementen op het niveau van de Eurometropool die het label hebben ontvangen: de Jobbeurs, Futurotextiel...

Wat de partners betreft van de Eurometropool, zij worden ondersteund bij het uitstippelen en uitwerken van hun project.   


De aanvragen voor het verkrijgen van het label of het aangaan van een partnership dienen gericht te worden aan:

Agentschap van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai
Doorniksestraat, 63 - B-8500 Kortrijk -Belgie
Contact via email


Te verstrekken documenten:

  • Een beschrijving van het huidige of beoogde project
  • Een motivatiebrief