Wie zijn wij ?

Een metropool van Europese betekenis


De Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai, opgericht op 28 januari 2008, is een Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking. Ze bestaat uit 152 Franse en Belgische gemeenten. 


De Eurometropool staat synoniem voor 360° aan kansen om zich vlotter te kunnen verplaatsen; om beter te kunnen werken, innoveren, creëren, studeren, vormen en zorgen; om gemakkelijker plaatsen te kunnen bezoeken en cultuur op te snuiven; om sneller goede ideeën uit te wisselen …

De Eurometropool ondersteunt de opzet van specifieke diensten en zorgt voor het optekenen en verspreiden van informatie eigen aan het leven in de grensstreek. U vindt er tal van concrete oplossingen die het dagdagelijkse leven van 2,1 miljoen inwoners en verschillende plaatselijke stakeholders (bedrijven, artiesten, verenigingen, diverse organisaties) gemakkelijker maken. Als overleg- en coördinatieorgaan biedt de Eurometropool u een uniek contactpunt met de 14 stichtende instellingen, alsook met tal van experts en partners. Tot slot bevordert de Eurometropool projecten en contacten tussen overheidsinstellingen, het maatschappelijke middenveld en Europa, en legt ze op die manier ook de basis voor de Eurometropool van morgen.

 

360° aan panorama in een multiculturele en meertalige regio die zicht uitstrekt over 3550 km², waar 152 gemeenten een eigen dynamiek creëren, waar stedelijke en landelijke gebieden elkaar treffen.Een efficiënte en samenhangende grensoverschrijdende samenwerking 


De 14 instellingen die samen de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai in het leven hebben geroepen, streven allemaal hetzelfde na: alle aspecten van de samenwerking binnen het grondgebied versterken. Fransen, Vlamingen en Walen bundelen dus de krachten om samen projecten van algemeen belang op poten te zetten en te begeleiden. Deze projecten kunnen op allerlei domeinen verwezenlijkt worden: vervoer, toerisme, milieu... 

Binnen de Eurometropool bestaan er zes overlegorganen: het Voorzitterschap, de Algemene Vergadering, het Bureau, het grensoverschrijdende Agentschap, de Themawerkgroepen en de Conferentie van burgemeesters. De Eurometropool is zich bewust van het bijzondere culturele karakter van de regio en heeft daarom bij de werking twee basisprincipes aangenomen. Eerst en vooral wordt in elk orgaan het principe van dubbele pariteit gerespecteerd tussen Frankrijk en België, en voor laatstgenoemde eveneens tussen Franstaligen en Nederlandstaligen. Daarnaast wordt de tweetaligheid gewaarborgd.