Enkele belangrijke data

Het ontstaan van de Eurometropool.

De Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai is het resultaat van twee decennia overdenken en handelen.

 • 1991: oprichting van de Grensoverschrijdende Permanente Conferentie van Intercommunales (GPCI). Gedurende een tiental jaar vonden binnen deze groep debatten en uitwisselingen plaats, waardoor de grensoverschrijdende samenwerking beter afgebakend kon worden en een werkwijze aangegeven kon worden om projecten of samenwerkingsinitiatieven uit te stippelen.

 • Juni 2003: invoering van een prioritair operationeel programma door de GPCI.

 • 16 september 2002: ondertekening van de Frans-Belgische overeenkomst rond de grensoverschrijdende samenwerking tussen plaatselijk overheden en overheidsinstellingen door de Franse en de Belgische eerste minister. 

 • 18 december 2003: vorming van een Frans-Belgische parlementaire werkgroep.

 • 10 november 2005: oprichting van de Frans-Belgische parlementaire werkgroep verantwoordelijk voor het inventariseren van de grensoverschrijdende problemen en voor het formuleren van een aantal aanbevelingen om de grensoverschrijdende samenwerking tussen Frankrijk en België uit te bouwen. Dit onderzoek vormt de basis van het Eurometropool-project.

 • 5 juli 2006: Oprichting, op Europees niveau, van het statuut met betrekking tot de Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking. Dit statuut is weerhouden voor de oprichting van de Eurometropool.

 • 28 november 2006: eerste bijeenkomst van het Oprichtingscomité van de Eurometropool en vorming van een technische groep verantwoordelijk voor de voorbereiding van het verdrag en de statuten van de toekomstige Europese groepering: De Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai. 

 • 19 maart 2007: indiening van de conclusies van de Frans-Belgische parlementaire werkgroep bij de regeringen van beide landen. Tweede bijeenkomst van het Oprichtingscomité van de Eurometropool en ondertekening van de 'Intentieverklaring voor de oprichting van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai' door de 14 stichtende leden.

 • 2 juli 2007: derde bijeenkomst van het Oprichtingscomité. Het verdrag en de statuten van de Eurometropool worden bekrachtigd door de stemgerechtigde instanties van de 14 partners. Aanstelling van de leden van de toekomstige Algemene Vergadering.

 • 22 januari 2008: oprichting van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai op basis van een Franse verordening van de prefect.

 • 28 januari 2008: Eerste stichtende Algemene Vergadering van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai te Kortrijk. Verkiezing van de voorzitter, Pierre Mauroy, de drie vicevoorzitters en het Bureau. Een maand later komt het Bureau een eerste keer samen.