De Conferentie van burgemeesters


Deze conferentie, die één keer per jaar georganiseerd wordt, verenigt de 147 burgemeesters van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai.

Het is voor alle Burgemeesters de ideale gelegenheid om te praten over hun gemeente en om hun collega's zin te geven de andere gemeenten van de grensoverschrijdende regio te ontdekken.

 

Meest besproken thema's

 

De grensoverschrijdende veiligheid inzake politie en de samenwerking tussen de brandweerdiensten van de grensoverschrijdende gemeenten, alsook veiligheidskwesties m.b.t. immigratie of het onthaal van rondreizende personen, zijn onderwerpen die veelvuldig aan bod zijn gekomen .

De Burgemeesters gaven bovendien blijk van een grote interesse voor jumelages en interscolaire of taaluitwisselingen die gemakkelijk te organiseren zijn onder jonge en minder jonge generaties, waarbij de kennis van de cultuur van de buurregio wordt bevorderd.

 

Het toeristische en commerciële aanbod over de grenzen van de deelregio heen, gemeenschappelijke culturele of sportieve initiatieven zoals kampioenschappen, traditionele wielerevenementen die eigen zijn aan de regio en uitwisselingen m.b.t. de modaliteiten voor het vestigen van een onderneming en m.b.t. de verschillen tussen de regio's van de Eurometropool op het vlak van vennootschapsbelastingen, zijn slechts enkele voorbeelden van gespreksthema's die de gemeenten in de toekomst samen verder willen uitdiepen en die ze willen koppelen aan ervaringen en initiatieven van het maatschappelijke middenveld, dat een belangrijke rol speelt op gemeentelijk vlak.

 

 

Méér info over:

- de conferentie van burgemeesters van 16 december 2011.

- de conferentie van burgemeesters van 1ste juli 2013.