Credits
Ontwerp en redactie
Agentschap van de Eurometropool
Doorniksestraat 63
8500 Kortrijk
België
Tel: +32 56 23 11 00
E-mail: info(at)eurometropolis(dot)eu

Ontwerp, grafische en technische realisatie van de website
Inouit
76 bd Jean-Baptiste Lebas
59000 LILLE
Frankrijk
Tel: +33 3 20 02 13 91
E-mail: contact(at)inouit(dot)com
Website: www.inouit.fr

Technische oplossing: Deze website werd ontwikkeld met behulp van de open source-software Typo3™.

Copyright en auteursrechten

Conform de wetten van toepassing op de literaire en artistieke eigendomsrechten of de naburige rechten is het kopiëren en het verspreiden van alle of een deel van de elementen van de website 'Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai' ten strengste verboden indien het Agentschap van de Eurometropool zijn goedkeuring hiervoor niet gegeven heeft.

Mits een voorafgaande aanvraag kan het kopiëren van bepaalde elementen van de website (schermafbeeldingen, foto's, teksten...) echter toegestaan worden met het oog op het overbrengen van het imago van de website en van de Eurometropool. 

Om een dergelijke aanvraag in te dienen kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.

Credits fotografie

Métropole Européenne de Lille, Conseil Régional du Nord-Pas de Calais en Conseil Général du Nord, de intercommunales Ideta, IEG, wvi en Leiedal.
 

Wettelijke vermeldingen


Uitgever
Agentschap van de Eurometropool
Doorniksestraat 63
8500 Kortrijk
België
Tel: +32 56 23 11 00

Hoofdredacteur
Loïc Delhuvenne

Host
OVH
140 Quai du Sartel
59100 Roubaix
Frankrijk
Tel: +33 8 203 203 63

Inleiding
Het Agentschap van de Eurometropool, hierna 'Uitgever van de website' genoemd;
De maatschappij Inouit, hierna 'De Ontwerper' genoemd;

Gebruiksvoorwaarden
Bepaalde pagina's van de website bevatten:
pdf-documenten
Om deze documenten te kunnen lezen, hebt u de Acrobat Reader-software nodig
Acrobat Reader downloaden (gratis)
flash-animaties
Om deze animaties te kunnen zien, hebt u de Flash 10-plug-in nodig
De flash-lezer downloaden (gratis)

Eigendom
Deze website is eigendom van de Uitgever van de website, waarvan de kantoren zich bevinden te Casinoplein 10 in Kortrijk, België. Hij wordt ter beschikking gesteld van de gebruikers op voorwaarde dat zij de voorwaarden en de mededelingen die hieronder opgesomd worden, onvoorwaardelijk aanvaarden.
De hoofdredacteur is Céline Deléglise, communicatieverantwoordelijke van de Eurometropool, in de hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordiger van de Uitgever.
De host van de website is OVH, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is te Roubaix in Frankrijk.

Aansprakelijkheid
De Uitgever van de website doet er alles aan om te verzekeren dat al de informatie in rechtstreeks verband met de website correct is en geüpdatet wordt, maar kan niet waarborgen dat de informatie van de website volledig, nauwkeurig, correct, limitatief en foutloos is.
De Uitgever van de website behoudt zich het recht voor de inhoud van deze website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te verbeteren of te wijzigen.
De Uitgever van de website wijst elke vorm van verantwoordelijkheid af met betrekking tot de informatie die beschikbaar is op zijn 'website' en tot het gebruik dat gemaakt kan worden van de informatie die beschikbaar is op deze website of verkregen is als antwoord op een vraag die gesteld werd via deze website. De Uitgever kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van deze website of die verband houdt met deze website. In het algemeen wijst de Uitgever van de website elke vorm van aansprakelijkheid af met betrekking tot het gebruik dat van deze website gemaakt zou kunnen worden.
Elke poging tot informatieoverdracht naar een derde website of tot wijziging van de informatie die weergegeven wordt op deze website, is verboden en kan de Uitgever aanzetten tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.
De Uitgever van de website kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het geheel aan links of elk ander informatica-element dat rechtstreeks of onrechtstreeks vanaf de 'website' gebruikt wordt. Het voorkomen van links op de website wijzigt namelijk geenszins de aansprakelijkheid van de Uitgever. De Uitgever van de website waarborgt geen, en gaat geen enkele verbintenis aan met betrekking tot, derde sites en kan dus niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud ervan. Het is ten strengste verboden een link aan te maken die verwijst naar de website, zonder dat men hiervoor de uitdrukkelijke goedkeuring van de Uitgever van de website ontvangen heeft.
De Uitgever van de website kan niet waarborgen dat, en waarborgt dan ook niet dat, de server waarop de 'website' gehost wordt geen virussen bevat en dat de bestanden die van deze website of enige andere derde website gedownload kunnen worden, geen virussen of werkingsfouten bevatten.
Voor zover virussen overgedragen kunnen worden via het internet raden wij de gebruikers aan de nodige maatregelen te treffen om hun computer te beschermen tegen elke vorm van indringing, tegen elk technisch probleem dat de onderdelen van de computer van de gebruiker of de gegevens die erop bewaard worden, zou kunnen schaden.
In ieder geval kan de Uitgever van de website of één van zijn onderaannemers niet aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van schade die veroorzaakt wordt tijdens de verbinding met of het surfen op de website.

Gegevensbescherming
Alle gegevens en al de informatie die weergegeven worden op deze website, worden beschermd door het auteursrecht en de intellectuele eigendomsrechten. Het volledig of gedeeltelijk kopiëren van de documenten van de 'website' wordt uitsluitend toegestaan voor informatie voor persoonlijk en privaat gebruik; enige vorm van kopiëren of enig gebruik van gemaakte kopies voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden en vormt een vervalsing die mogelijk bestraft kan worden volgens de artikels L.335-2 en het Wetboek van intellectuele eigendom.
De databanken die zich op de website bevinden en die de Uitgever aangemaakt heeft, worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 die de Europese richtlijn van 11 maart 1996 inzake de bescherming van databanken omzet in het Wetboek van intellectuele eigendom.
Er wordt geen persoonlijke informatie ingezameld zonder medeweten van de gebruiker.

CNIL-vermelding
Deze website werd aangegeven bij de Franse Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) (Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden). In toepassing van de wet 78-17 van 6 januari 1978 beschikken de gebruikers op elk moment over het recht op toegang tot, wijziging, correctie en verwijdering van de persoonlijke gegevens die op hen betrekking hebben.


Om gebruik te maken van dit recht, kunt u zich wenden tot:

Via briefwisseling:

Agentschap van de Eurometropool
Doorniksestraat 63
8500 Kortrijk
België

Via e-mail:

info(at)eurometropolis(dot)eu

Behoudens tegenstrijdige vermelding zijn de auteursrechten van de documenten en alle elementen die aangemaakt zijn voor deze 'website' enkel en alleen eigendom van de Uitgever van de website. Het volledig of gedeeltelijk kopiëren van de inhoud van de website is bijgevolg verboden, volgens artikel L.713-2 van het Wetboek van intellectuele eigendom. Deze website valt onder de Franse wetgeving en de bevoegde rechtbanken zijn de Franse rechtbanken.