Platform inzake milieuvervuiling

 

Eind 2011 heeft de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai het platform inzake milieuvervuiling in het leven geroepen. Dit permanente tripartiete overlegorgaan beantwoordt aan de politieke wil om de vervuiling veroorzaakt door de industrie beter te beheren.

 

Het platform focust zich hoofdzakelijk op de Leievallei, waar de grenzen van de drie deelregio's – Noord-Frankrijk, Wallonie Picarde en West-Vlaanderen – samenkomen en waar er een hoge concentratie van industrie is. Het streeft verschillende doelstellingen na : het verzekeren van een permanente uitwisseling van informatie tussen de bevoegde diensten van de drie deelregio's teneinde de kennis te delen m.b.t. mogelijke vervuilingsbronnen (een kaart van die bronnen wordt momenteel uitgewerkt) en een waarschuwingsnetwerk te creëren zodat elke deelregio snel actie kan ondernemen in geval van risico op milieuvervuiling. Het platform wil binnen de regio eveneens gemeenschappelijke studies en metingen uitvoeren m.b.t. vervuiling. In het kader van een Interreg-project konden reeds gemeenschappelijke metingen van de luchtkwaliteit worden gerealiseerd.

 

Elke partner van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai heeft een permanente verantwoordelijke aangesteld om de vlotte werking van het platform te verzekeren.Het voorzitterschap wordt alternerend waargenomen zodat de bevoegde diensten om de beurt hun expertise kunnen aanwenden.

 

Het Agentschap van de Eurometropool biedt logistieke ondersteuning aan (terbeschikkingstelling van vergaderzalen, vertaling, coördinatie en integratie van de resultaten van het overleg tussen de verschillende instanties van de Eurometropool).