Overlegplatform van de Eurometropool inzake stadsplanning

De Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai en haar 14 partners hebben een overlegplatform inzake stadsplanning opgericht zodat alle bevoegde overheden worden geïnformeerd over de planningsdocumenten die worden uitgewerkt of herzien.
Wat betreft de supralokale planningsdocumenten en die van de aangrenzende gemeenten, verzekert dit platform de coherentie tussen de planningsinstrumenten en de projecten van de verschillende deelregio's van de Eurometropool.
Daarnaast streeft het platform er op termijn naar de uitwerking van gemeenschappelijke strategieën te bevorderen.

 

Eind april 2012 heeft elke partner een technicus aangesteld ; op die manier werd een permanent en competent netwerk gecreëerd dat wordt aangestuurd door het Agentschap van de Eurometropool. Dat netwerk zorgt voor een betere informatieverstrekking m.b.t. de uitgewisselde documenten, waardoor de actoren zich beter kunnen voorbereiden op de overlegmomenten die worden georganiseerd door de overheid.
Bovendien wil het netwerk de planning beïnvloeden aan de hand van aanbevelingen die werden geformuleerd in een Eurometropool-context, teneinde de continuïteit te verzekeren van de toegankelijkheid, van de economische ontwikkeling en van het blauwgroene netwerk van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai.