DUURZAME ONTWIKKELING EN ENERGIE

 

 

De Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai heeft tot doel haar regio om te vormen tot een gebied met een voorbeeldig leefklimaat door de competenties, de ervaring en de expertise van de Franse, Waalse en Vlaamse partners ten volle te benutten.

 

Het energiebeheer is een van de voornaamste uitdagingen van de Eurometropool-regio. Daarom ondersteunt de Eurometropool de uitwisseling van ervaringen tussen de partners, alsook een goede kennis van de actoren en processen in de Métropole européenne de Lille, Wallonie picarde en West-Vlaanderen.

 

Ze vervult een belangrijke functie door actoren met elkaar in contact te brengen, zodat laatstgenoemden de relevante gesprekspartners (afhankelijk van de thema's) in kaart kunnen brengen. De Eurometropool stimuleert niet enkel uitwisselingen, maar eveneens de bundeling van middelen.

Daarnaast biedt ze ondersteuning bij de ontwikkeling van gemeenschappelijke projecten die betrekking hebben op hernieuwbare energie.

 

De thematische werkgroep (TWG) Energie focust zich op 4 thema's – Intelligente Netwerken (Smart Grids), Vergisting en Afval, Opleiding van vaklui uit de bouwsector en Energie in de bedrijvenparken – zodat alle partners concrete acties kunnen ondernemen om de levenskwaliteit binnen de Eurometropool-regio te verbeteren.