Het project Corrid'Or

 

De Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai heeft zich aangesloten bij het Interreg-project Corrid’Or (grensoverschrijdend park van de Leievallei). Het project loopt over drie jaar (maart 2011 – februari 2014) en heeft tot doel de grensoverschrijdende identiteit van de Leievallei te versterken door de creatie van een grensoverschrijdend landschapspark.

 

 

Het doel bestaat er dus in een groene zone en een grensoverschrijdend landschapspark te ontwikkelen, waarbij een antwoord wordt geboden op de uitdagingen betreffende het behoud van de biodiversiteit en de creatie van waardevolle natuurgebieden.

Daartoe hebben de betrokken (Waalse, Vlaamse en Franse) actoren een gemeenschappelijk project uitgewerkt dat verschillende publieke acties omvat. Daarnaast worden er ook grensoverschrijdende activiteiten en sensibiliseringsacties georganiseerd om een grotere betrokkenheid van de burgers te bewerkstelligen.

Bij de inrichting van publieke en semipublieke gronden langs de Leie zal rekening worden gehouden met de stedelijke landbouw in het gebied en zal bijzondere aandacht uitgaan naar de ecologische inrichting van de meest kwetsbare gebieden.

 

 

Dit Interreg IV-project omvat 4 acties :

  • Het landschapspark beleven en een draagvlak creëren op bestuurlijk niveau
  • Het landschapspark beleven en een draagvlak creëren bij het brede publiek
  • De instrumenten in kaart brengen voor inrichting en beheer in een publiek-private samenwerking
  • Publieke en semipublieke gronden inrichten

 

  

10 partners hebben zich bij dit gemeenschappelijke project aangesloten teneinde de Leievallei om te vormen tot de speerpunt van het blauwgroene netwerk van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai :
de Provincie West-Vlaanderen, Lille Métropole Communauté Urbaine, de Intercommunale Leiedal, het Agentschap voor Natuur en Bos, de steden Komen, Wervik, Menen, Wevelgem en Kortrijk, en de intercommunale MIROM Menen.

 

 

Statut van de Eurometropool : geassocieerde projectpartner