Ruimtelijke planning en duurzame ontwikkeling

Milieubescherming


Om een antwoord te bieden op de grote uitdagingen die gepaard gaan met de klimaatverandering en om de levenskwaliteit binnen haar regio te verbeteren, werkt de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai nieuwe concepten uit om haar ruimten te herbestemmen, gronden te saneren, de bevolkingsdichtheid in de steden te verhogen, nieuwe verplaatsingswijzen te creëren, enz.

De vertegenwoordigers van West-Vlaanderen, Wallonie picarde en de Métropole européenne de Lille komen regelmatig bijeen om milieuvriendelijke ontwikkelings- en planningsmethodes vast te leggen.

 

De werkmethodes van elke deelregio worden geanalyseerd om relevante krachtlijnen te bepalen die kunnen worden toegepast op de grensoverschrijdende regio.

 
Duurzame ontwikkeling

 ------------------------------------------

 

 

Stedenbouw en planning

-----------------------------------------------

Blauwgroen netwerk

 

-----------------------------------------------