Verbetering van de spoorwegverbindingen

De Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai en de actoren van het treinverkeer, de SNCF in Frankrijk en de NMBS in België, zorgen samen voor de ontwikkeling en de uitbouw van de spoorwegverbindingen binnen de Eurometropool. De hoofddoelstelling bestaat erin om het grondgebied uit te rusten met een aangepast openbaar vervoernetwerk om de verplaatsingen van de inwoners te vergemakkelijken, maar ook om de internationale toegankelijkheid van de metropool te verzekeren. 

De Eurometropool wenst dan ook het netwerk tussen de steden Rijsel, Kortrijk en Doornik op elkaar af te stemmen om de grensoverschrijdende relaties te versterken. Tegelijkertijd waakt ze over de kwaliteit van de verbinding tussen de stations Lille-Europe en Brussel-Zuid, die uiterst belangrijk zijn voor het verbinden van de Eurometropool met de rest van Europa. Binnen dit netwerk verzekert het station Lille-Europe de internationale toegankelijkheid van het grondgebied.

De verbinding Doornik-Moeskroen-Kortrijk

 

Dankzij een overeenkomst tussen de Eurometropool, de SNCF en de NMBS zal de verbinding tussen Brussel en Doornik voortaan verlengd worden tot in Kortrijk en zal deze over Moeskroen gaan. Ieder uur vertrekt er een trein vanuit Kortrijk naar Doornik en omgekeerd. Bovendien is de kostprijs van de treintickets met 20% gedaald voor de reis tussen Kortrijk en Rijsel en tussen Moeskroen en Rijsel. Deze prijsdaling bevordert het grensoverschrijdend verkeer en zorgt voor een betere overeenstemming met de nationale tarieven.

De leden van de Werkgroep 'mobiliteit en toegankelijkheid' blijven regelmatig vergaderen om andere concrete oplossingen te vinden om de reistijd te verkleinen, de tarieven aan te passen en de verbindingen tussen de stations en de verschillende vormen van transport te vergemakkelijken. Dankzij deze initiatieven zullen we een fenomeen kunnen aanpakken eigen aan alle grote Europese steden: de absolute verzadiging van het verkeer tijdens de spitsuren.