Naast INNOV'EUROMETROPOLIS,het innovatieplatform, hebben de economische partners die bevoegd zijn voor het aantrekken van buitenlandse investeerders, besloten om samen te werken rond de promotie van de Eurometropool. We moeten ons laten opmerken als een aantrekkelijk gebied door de krachten van de partners te bundelen en door te communiceren met één stem, die van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai.

 

Doelstelling: INVEST IN EUROMETROPOLIS !

 

 

Een webplatform ter ondersteuning van de investeringen in de Eurometropool

De drietalige portaalsite INVESTINEUROMETROPOLIS (Interreg IV) plaatst de troeven van de Eurometropool-regio voor potentiële investeerders in de kijker. Deze tool voor de verhoging van de economische aantrekkingskracht laat toe de verschillende opportuniteiten die de Eurometropool biedt, te verkennen (onderzoeks- en innovatiecentra, diensten, geografische ligging, beschikbare gronden) en contact te leggen met de lokale actoren die bevoegd zijn voor het onthaal van investeerders.

 

Ontdek het platform !Met 80 miljoen consumenten binnen een straal van 300km, 7 havens en 3 luchthavens beschikt de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai over aanzienlijke troeven die zouden kunnen bijdragen tot de uitstraling en de aantrekkelijkheid van het gebied. Hoewel het betreffende grensoverschrijdende gebied 2,1 miljoen inwoners telt en over heelwat troeven beschikt, heeft het nog geen voldoende internationale zichtbaarheid op grote schaal zoals de andere metropolen van gelijkaardige omvang.

 

De Interreg IV project INVESTINEUROMETROPOLIS wil tegemoet komen aan dit gebrek van zichtbaarheid door gedurende 4 jaar te werken aan het samenbrengen en bevorderen van de internationale promotieacties op het gebied van de Eurometropool, die momenteel nog te veel los van elkaar worden gevoerd door elke partner. De bedoeling van het partnership is de bekendheid en de economische attractiviteit van het grensoverschrijdend gebied versterken. Dit zal gebeuren door de realisatie van gezamenlijke communicatiemiddelen zoals de aanmaak van brochures en kaartmateriaal en door een versterkte gezamenlijke aanwezigheid op verschillende gespecialiseerde sectorbeuren van internationale betekenis.

 

 

 

 

Enkele cruciale cijfers ...

- Een benijdenswaardige multimodaliteit met meer dan 10 snelwegen, 2 HST-stations, 3 internationale luchthavens,

- 7 zeehavens op minder dan 1u30, de Seine-Scheldeverbinding zal ervoor zorgen dat ook grote schepen gemakkelijk tussen Antwerpen en Parijs kunnen varen,

- 1500 miljard euro aan potentiële koopkracht binnen een straal van 300km,

- 80 miljoen consumenten binnen een straal van 300km,

- Een gekwalificeerde beroepsbevolking van 900.000 mensen, een dynamiek rond e-opleidingen bijvoorbeeld, met de oprichting in 2011 van de Eurometropolitan e-campus in Tournai of de opstart van het Imaginarium in Tourcoing, een plaats waar onderzoekers, studenten, kunstenaars, … samenzitten rond beroepen in de wereld van de beeldvorming.