Het TANDEM project

 

Met het oog op de realisatie van de doelstellingen van de Europese groeistrategie Europa 2020, dienen de Europese regio’s versterkt in te zetten op de ontwikkeling van een duurzame en inclusieve kennisgedreven economie.

 

Zowel studies als maatschappelijke en economische realiteit tonen aan dat de grensoverschrijdende regio West-Vlaanderen / Nord-Pas de Calais op dit vlak reeds over belangrijke troeven beschikt. Het kan snel inspelen op innovaties en beschikt tevens over een uitgebreid raster van performante instellingen voor hoger onderwijs en competitieve kenniscentra.

 

Om een optimaal economisch effect voor de regio te kunnen genereren, dienen deze troeven echter nog versterkt te worden ingezeten binnen een globale strategie voor kennisontwikkeling, -toepassing en –verspreiding. Essentieel bij de uitbouw en realisatie van deze strategie is een doorgedreven aandacht voor elk van, en vooral voor een optimale wisselwerking tussen deze 3 sporen.

 

Zowel West-Vlaanderen als Nord Pas de Calais hebben de laatste jaren intensief werk gemaakt van de ontwikkeling van een kennisstrategie om in eigen regio een afdoend antwoord te kunnen bieden op de noodzaak aan de ontwikkeling en het stimuleren van een dynamische, kennisgedreven economie.

 

Het gezamenlijk ontwikkelen en uitvoeren van het project ‘Tandem’ als een eerste, grensoverschrijdende concretisering van deze kennisstrategie biedt een aantal essentiële voordelen. Zowel op beleidsniveau als op het concrete werkniveau, kan dankzij het project een veel breder draagvlak worden gecreëerd voor de efficiënte onwtikkeling van een strategie voor een kennisgedreven economie.

 

Het project ‘Tandem’ wordt ondersteund door Europa in het kader van het Interreg IV A programma.