Het innovatieplatform INNOV’EUROMETROPOLISOp 15 maart 2011 werd het Interreg IV project  "INNOV’EUROMETROPOLIS" opgericht onder impuls van de drie politieke vertegenwoordigers van de drie deelregio’s van de Eurometropool, Rudy Demotte, Stefaan De Clerck en Martine Aubry, die de bedrijven, competentiecentra, concurrentiepolen en clusters van het grensgebied die actief zijn op het grondgebied van de Eurometropool op de wereldkaart willen zetten. Het heeft de ambitie om een voelbare grensoverschrijdende dynamiek te ontwikkelen op het vlak van innovatie door de verschillende stakeholders een uitwisselings-en ontmoetingsplatform aan te bieden. Zo kan het samenwerkingsverband tussen de drie deelregio’s de competitiviteit van de Eurometropool-regio alleen maar ten goede komen.

Ontwikkeling in synergie

 

Partners en financiering voor een project vinden, deelnemen aan internationale aanbestedingen, onderzoeksprojecten opvolgen, toekomstige specialisaties opsporen...

Deze unieke, dynamische en interactieve ontmoetingsruimte (virtueel en reëel) brengt een groot aantal gespecialiseerde stakeholders uit geavanceerde sectoren samen: competentiepolen, onderzoekers, ondernemers, academici, economische diensten enz.

Daarvoor zijn 4 thematische clusters afgebakend die de belangrijkste economische domeinen van het gebied weerspiegelen:Agro-voeding/gezondheid

Innoverende materialen/textiel/design

Logistiek

Beeldvorming/ ICT

 

 

Om die clusters informatie en advies te kunnen aanreiken, werden vier desks met bijhorende diensten opgericht. Die zijn samengesteld uit deskundigen en vertegenwoordigers van alle clusters.
Zo heb je de :

  • Financieringsdesk
  • Projectdesk
  • Expertisedesk
  • Internationale desk

 

De clusters en desks zijn de grensoverschrijdende uitwisselingsplaatsen en netwerken bij uitstek, die de ondersteuning en transversale informatiestroom verzekeren die noodzakelijk zijn voor de realisatie van innovatieprojecten die een hogere meerwaarde creëren, zonder evenwel een bijkomend competentieniveau te vormen. 

 

 

Verder betrekt de Eurometropool ook haar raadgevende vergadering, het FORUM, waarin 80 vertegenwoordigers van het maatschappelijke middenveld zetelen, bij haar werkzaamheden.

Het FORUM wordt voorgezeten door Philippe Luyten, voorzitter van de Eurometropolitan campus.

 Opdrachten en taken van INNOV'EUROMETROPOLIS

- Ontmoetingen tussen stakeholders actief op het vlak van onderzoek en innovatie: competentiepolen, clusters, onderzoeks- en innovatiecentra, hogescholen en universiteiten.

- Ontmoetingen waarop ook de ondernemingen worden uitgenodigd.

- Fysieke ontmoetingen tijdens seminaries en conferenties waarop een waaier van technologische onderwerpen worden besproken, die verband houden met de thematische clusters en informatiedesks.

- Astride
Astride is een platform dat via virtuele ontmoetingen aan informatie-uitwisseling doet. Het platform bundelt nuttige informatie en biedt gebruikers de mogelijkheid om informatie in te winnen, uit te wisselen, voor te stellen en nodigt hen uit het netwerk levendig te houden voor de innovatie en ontwikkeling van ondernemingen.
https://ssl.astride.fr/innoveurometropolis

 


 

Andere projecten...