De economische ontwikkeling begeleiden

De Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai ondersteunt ondernemerszin en jobcreatie op haar grondgebied. De uitdaging bestaat erin de grensoverschrijdende metropool op internationaal niveau bekend te maken en om haar voldoende aantrekkelijk te maken om zeer grote bedrijven aan te trekken. 


Hiertoe worden de Vlaamse, Waalse en Franse concurrentiepolen verenigd in Clusters, polen op wereldschaal. De Eurometropool is eveneens actief op de arbeidsmarkt. De drie regio’s van het grondgebied worden vertegenwoordigd op de Jobbeurs en werken samen om het statuut van de grensarbeider te verbeteren.   


Met het oog op de promotie van het grondgebied neemt de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai eveneens deel aan de belangrijkste Europese economische beurzen. De ondernemingen binnen de Eurometropool worden op die manier vertegenwoordigd onder één en hetzelfde label. Verder zullen er nieuwe industriezones opgericht worden om een algemeen aanbod aan grond en vastgoed te ontwikkelen. 


Dankzij de combinatie van de troeven van de 14 stichtende leden zal de Eurometropool vast en zeker aan belang winnen binnen Europa en een belangrijk centrum worden tussen Parijs, Londen en Brussel.