EEN OPEN DATA-ECOSYSTEEM


Het is de bedoeling een platform te creëren dat toegang biedt tot een veelheid aan open data die nuttig zijn voor de Eurometropool alsook voor de Eurometropool-gemeenschap. 

Die gegevens moeten meer bepaald van nut zijn voor de partners van de Eurometropool, lokale overheden, private actoren en projectdragers die hun producten willen testen met reële data.
> Cf. principeschema

Het is niet de bedoeling om een platform te creëren waar de actoren data plaatsen die ze vervolgens moeten actualiseren, maar wel om de actoren die data nodig hebben, een platform aan te bieden dat hen toelaat gemakkelijker toegang te krijgen tot die gegevens.

Om dit open data-ecosysteem (i.p.v. platform) te realiseren, moeten de bronnen met nuttige data voor de werkzaamheden van de Eurometropool (mobiliteit, werk, economie …) alsook de behoeften van de lokale actoren in kaart worden gebracht.

De Eurometropool wil dit ecosysteem op poten zetten op basis van het collectieve-intelligentieprincipe. Het is niet de bedoeling gegevens op te slaan op de “WIKIEUROPENDATA” (voorlopige naam van dit ecosysteem), maar om de bezoekers toegang te geven tot nuttige informatie via een interface of feedreader (met een overzicht van de beschikbare gegevens en een zoekmotor).