Een jaarlijks forum rond smart cities en slimme regio’s


De partners-actoren van de Eurometropool organiseren een jaarlijks forum rond smart cities.


Doel?

Kennismaken met smart cities, good practices ontdekken en de actoren van de regio stimuleren om na te denken over mogelijke intelligente ontwikkelingen. En vooral een antwoord formuleren op deze vraag: voor wie en met wie moeten smart cities ontworpen en ontwikkeld worden? Hoe te werk gaan? Verloopt dit via het digitale netwerk? Wat is de meerwaarde? Welke zijn de kosten? Enz.

Het jaarlijkse forum is tevens de ideale gelegenheid om oplossingen te zoeken voor de problemen waarmee lokale overheden te kampen hebben, en om openbare besturen in contact te brengen met start-up’ers en bedrijven die innovatieve producten aanbieden. 

Een smart city ontwikkelen met en voor de gebruikers van de regio: (semi-)openbare actoren, besturen, ondernemingen, inwoners …

Meer info over de vorige edities van het smart cities-forum vindt u hier: