DIGITAL EUROMETROPOLIS


In september 2018 werd DIGITAL EUROMETROPOLIS opgericht, het eerste Eurometropool-netwerk van digitale ecosystemen.


Op 14 september 2018 ondertekenen drie grote ecosystemen in Lille, op initiatief van de Eurometropool, een samenwerkingsakkoord. EuraTechnologies in Lille, Quartier numérique de Wallonie picarde in Tournai en Hangar K in Kortrijk sluiten een pragmatische samenwerkingsovereenkomst af.


Deze samenwerking situeert zich op twee niveaus: intern en internationaal.

1. Samenwerking binnen de grensoverschrijdende regio, met toegang tot de diensten van de drie ecosystemen
:

  • uitwisseling van informatie over de respectieve markten en capaciteit van het netwerk om de vestiging van Franse bedrijven op de Belgische markt te bevorderen
  • opleidingen: gezamenlijke leertrajecten en uitwisselingen, creatie van specifieke opleidings- en/of begeleidingstrajecten, deelname aan acceleratorprogramma’s
  • gemeenschappelijke projectoproepen/uitbreiding van de projectoproepen die door elk ecosysteem worden gelanceerd
  • netwerking tussen de actoren van de ecosystemen
  • informeren naar de behoeften van de CEO’s vóór de implementatie van concepten/realisaties door de start-ups of bedrijven 

2. Samenwerking om het netwerk op internationale schaal te positioneren (actoren, competenties, troeven, aantrekkingsfactoren):

  • gezamenlijke deelname aan beurzen 
  • project voor de creatie van een netwerk met andere Europese ecosystemen of netwerken
  • territoriale marketing om de competenties en knowhow binnen de EM te verkopen