CARTOGRAFIE VAN DE DIGITALE ACTOREN 


In de Eurometropool zijn heel wat digitale actoren actief. Het is de bedoeling de actoren waarop men binnen of buiten de Eurometropool een beroep kan doen, in kaart te brengen.  

  • De volgende actoren zullen in een interactieve tool opgenomen worden:
  • De incubatoren
  • De acceleratoren
  • De instellingen die digitale opleidingen aanbieden
  • De onderzoeks- en ontwikkelingscentra (openbare/private onderzoekscentra)
  • De ondersteunende en financierende structuren
  • De Fablabs


Deze cartografie moet vrij toegankelijk zijn en door de actoren zelf aangevuld kunnen worden.

Op die manier kan DIGITAL EUROMETROPOLIS stapsgewijs aangevuld en versterkt worden.