Gezondheidszorg 

Om de samenwerking op het vlak van gezondheidszorg te verstevigen, beoogt de Eurometropool de oprichting van één zorgzone. Er bestaan nu al samenwerkingsovereenkomsten tussen bepaalde Franse en Belgische ziekenhuizen. Tegelijkertijd wenst de TWG 'Diensten naar de burgers toe' grensoverschrijdende samenwerkingslijnen te bepalen inzake sensibilisering en preventie. Ten slotte wordt er nagedacht over het onthaal van bejaarden en personen met een beperking om in de toekomst hun opname binnen het volledige gebied te optimaliseren.