Cultuur

Culturele ontwikkeling en uitstraling


De Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai is een multicultureel grondgebied. Cultuur is dan ook een belangrijke pijler in de opbouw van de Eurometropool. Het culturele project steunt op enkele gemeenschappelijke waarden: de tweetaligheid, de interculturaliteit en het Europese burgerschap. Dit project draagt bij tot de uitstraling van het grondgebied en de nauwe contacten tussen burgers.

Er zijn verschillende prioriteiten.

Eerst en vooral promoot de Eurometropool de bestaande culturele structuren.


Dankzij de toekenning van kwaliteitslabels genieten evenementen die de hele Eurometropool omvatten nu al de nodige steun (NEXT Festival, Vis-à-Vis,...).

 

Verder brengt de Eurometropool de initiatiefnemers bijeen.

 • De eerste “Cultuurateliers in de Eurometropool” waren een initiatief van het maatschappelijk middenveld van de 3 deelregio’s (Conseils de développement van Lille Métropole, van Wallonie picarde en Transforum). Ze werden in 2009 georganiseerd in het kunstencentrum Buda in Kortrijk, op basis van een gemeenschappelijke diagnostiek van de culturele samenwerking in de Eurometropool Lille- Kortrijk-Tournai. In het kader van deze ontmoetingen werden voorstellen gedaan voor acties op drie niveaus: het grote publiek, de politiek en de culturele organisaties.
 • In 2009 kreeg de tweede editie van Lille 3000 « Europe XXL » uitlopers naar België met o.m. de afsluiting van het evenement in Kortrijk. « Fantastic 2012 » kreeg een Eurometropool-dimensie tussen juni 2012 (in avant-première) en januari 2013. Die extra dimensie werd aangekondigd in de programma’s en was onder andere mogelijk dankzij de samenwerking met de fanfares en harmonieën uit de verschillende deelregio’s van de Eurometropool en kreeg ook vorm door de samenwerking rond design met o.a. Futurotextile en de biënnale Interieur 12.

 • Van de Ronde van de cultuurfabrieken vonden reeds 6 edities plaats.
  Tijdens deze Rondes kunnen de medewerkers van de culturele centra van de Eurometropool elkaar beter leren kennen, ervaringen uitwisselen, nadenken over de culturele toekomst van de grensoverschrijdende regio en eventueel de kiem leggen voor gezamenlijke projecten.
  Sinds 2011 nemen een twintigtal culturele organisaties regelmatig deel aan deze Rondes. Elke editie kon al rekenen op een 30-tal deelnemers.

  1. 27 mei 2011 in Kortrijk: lancering van het netwerk en speedmeeting;
  2. 20 oktober 2011 in Wazemmes, Armentières en Roubaix: voorstelling van het cultureel beleid van Lille Métropole Communauté urbaine, workshops rond de mobiliteit van kunstenaars, de duurzaamheid van technische samenwerkingsprojecten, participatie van inwoners;
  3. 18 november 2011 in Wallonie picarde: bezoek aan de culturele instellingen van de regio;
  4. 1 juni 2012 in Comines Warneton: uitwisselingen over participatie van inwoners;
  5. 29 november 2012 in Ieper: debat over de Strategie 2014-2020 van de Eurometropool. In het kader daarvan konden de deelnemers een voorstelling bijwonen van het Festival NEXT;
  6. 30 mei 2013: zesde Ronde van de cultuurfabrieken, in het Maison Folie de Beaulieu in Lomme.
  Hier kon worden gedebatteerd over de plaats van cultuur in de toekomstige Interreg- en Creative Europe-programma’s met de verantwoordelijken van deze respectieve programma’s.

 • De Eurometropool en haar partners ondersteunden de organisatie van grote publieksevenementen* rond de 300e verjaardag van het Verdrag van Utrecht (1713-2013) waarbij de huidige Frans- Belgische grens werd vastgelegd. Op de website www.300jaargrens.eu is een selectie terug te vinden van acties die het Eurometropool-label kregen. Daarnaast steunt de Eurometropool de oprichting van een kunstwerk op de voormalige grenspost van Rekkem-Ferrain dat symbool staat voor de Frans- Belgische toenadering (gepland voor maart 2014), en werkte ze ook mee aan de organisatie van een literaire en muzikale avond met Ons Erfdeel in oktober 2013.
  * Deze evenementen worden georganiseerd in het kader van het Interreg IVA project “300 jaar grens” dat wordt getrokken door het département du Nord en de provincie West-Vlaanderen. De Eurometropool is één van de partners van het project.


 • Het Forum Cultuur van de Eurometropool met Libération, in partnership met Le Soir en in samenwerking met De Morgen, vond plaats op 28 en 29 juni 2013 in het Théâtre du Nord in Lille. Een vijftigtal internationale sprekers en zo’n 2.200 deelnemers debatteerden er tijdens 14 debatten over de rol van de cultuur in onze maatschappij. Door het debat aan te gaan, wilde de Eurometropool opnieuw bevestigd zien dat cultuur en artistieke creatie de belangrijkste aantrekkingspolen vormen van de regio en bijdragen tot het welzijn van haar bevolking

 

Tot slot informeert ze de inwoners over de activiteiten ingericht in de grensstreek via gerichte communicatie.

Via de actualiteit, de agenda, en de verschillende communicatiedocumenten... 

 

Op visualiseeurometropolis.eu zullen de actoren (verenigingen, universiteiten, enz.) van de regio hun grensoverschrijdende projecten op een originele manier kunnen laten zien via virtuele thematrajecten, met ondersteuning van foto’s, video’s en/of geluid.