Feedback over de lunchvergadering van de burgemeesters van 1 juli 2013

Tijdens de derde bijeenkomst van de Burgemeesters van de Eurometropool, die plaats vond op het Buda-eiland in Kortrijk (in 2010 in La Piscine te Roubaix en in 2011 in het Musée de la Tapisserie te Tournai) werden enkele onderwerpen naar voren geschoven die de burgemeesters na aan het hart liggen.

 

Alle deelnemers werden verwelkomd door de nieuwe burgemeester van Kortrijk, Vincent Van Quickenborne, en door de Franse ondervoorzitter van de Eurometropool, Gilles Pargneaux. 42 oude en nieuwe burgemeesters, die na de Belgische gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 op het politieke toneel zijn verschenen, konden van gedachten wisselen over thema's van gemeenschappelijk belang.

 

De onderwerpen die het meest aan bod zijn gekomen, zijn veiligheidskwesties en grensoverschrijdende brandweerdiensten. Maar ook toerisme, taalonderwijs, gemeenschappelijke culturele en sportieve initiatieven van plaatselijke verenigingen uit de drie deelregio's, en de verschillen tussen Frankrijk en België inzake belastingen, zijn voor de plaatselijke verkozenen belangrijke grensoverschrijdende thema's waar men niet om heen kan.

 

Veel aanwezige burgemeesters hebben aangegeven hun "Eurometropool-buur" beter te willen leren kennen. Zo zou men in het kader van belangrijke lokale evenementen bi- of trilaterale bijeenkomsten tussen gemeenten van de 3 deelregio's van de Eurometropool kunnen organiseren, wat voor een grotere toenadering tussen de gemeenten zou kunnen zorgen, bovenop hetgeen nu reeds gebeurt aan beide zijden van de grens. Is dat geen bewijs - mocht dit nog moeten worden aangetoond - van het feit dat de Eurometropool ook op lokaal niveau een belangrijke rol te spelen heeft ?

 

Hoogtepunt van de bijeenkomst
Alle aanwezige Burgemeesters reageerden enthousiast op de mededeling door de voorzitter van de werkgroep Toerisme, Benoît Deschamps, betreffende de publicatie van de Lonely Planet-gids van de Eurometropool L-K-T. Dit concrete initiatief toont aan dat het voor iedereen belangrijk is de toeristische troeven van deze regio in de Vlaamse, Waalse en Frans deelregio kenbaar te maken. Op basis van de positieve reacties van de deelnemers kan men besluiten dat deze nieuwe vergaderformule aanslaat en zou kunnen worden herhaald bij elke Algemene Vergadering van de verkozenen van de Eurometropool. Er werd meermaals op gewezen op de nood aan bijeenkomsten buiten de grensoverschrijdende steden, aan een betere wederzijdse kennis en aan de organisatie van bi- of trilaterale bezoeken.

 

De formule van de lunchvergadering was een succes. We gaan dan ook in op het voorstel van de burgemeester van Bouvines om de volgende bijeenkomst van de burgemeesters van de Eurometropool in zijn gemeente te organiseren.