De Benelux en de Eurometropool: een bijeenkomst voor toemkomstige syndergieën

“Alleen ga je sneller, samen kom je verder”: met het credo van de Eurometropool in het achterhoofd vond op maandag 12 december in Kortrijk een ontmoeting plaats tussen een delegatie van vertegenwoordigers van de Benelux Unie enerzijds en de Eurometropool en haar partners anderzijds. Doel: werkpistes voor 2017 bespreken en uitwerken.

De gesprekken gingen voornamelijk over werkgelegenheid, mobiliteit en “Smart Cities”.

Verdere info omtrent de Benelux