Energie

Energiebezoek #4: Pocheco, een voorbeeld van kringloopeconomie

Na het succes van de drie energiebezoeken van 2016 gaat de Eurometropool ook in 2017 verder op de ingeslagen weg en organiseert ze verschillende nieuwe terreinbezoeken in het teken van energie. 

Op 8 maart stond een bezoek aan Pocheco op het programma, een producent van enveloppes uit Forest-sur-Marque. Dit bedrijf, dat bekendheid verwierf dankzij de documentaire Demain van Cyril Dion en Mélanie Laurent, onderscheidt zich door zijn permanente engagement ten behoeve van het milieu en duurzame ontwikkeling. Maak kennis met deze innovatieve onderneming!

In 1997 kwam Emmanuel Druon aan het hoofd te staan van het familiebedrijf, dat toen in grote moeilijkheden verkeerde. De ondernemer vertrok van een eenvoudig principe: het is mogelijk de productiekosten te drukken én de ecologische voetafdruk te verkleinen. “Dit principe, dat de basis vormt van de ‘ecolonomie’, zette mij ertoe aan de werking van het bedrijf volledig te herzien”, legde Emmanuel uit aan Loïc Delhuvenne, algemeen directeur van de Eurometropool, en aan Gilles Pargneaux, Europees parlementslid, alvorens de deelnemers te verwelkomen.

De groep bestond uit technici, burgers en verkozenen uit de drie deelregio’s van de Eurometropool. Een aantal deelnemers was vanuit Kortrijk naar Pocheco afgereisd met een pendelbusje en kon zo de wagen thuislaten: ecologisch verantwoorde mobiliteit kadert immers helemaal binnen deze energiebezoeken!

Een voorbeeld dat navolging verdient

De fabriek valt op door de kleurrijke sfeer die er heerst, wat in schril contrast staat met wat men doorgaans associeert met een productieketen. Grote dakvensters laten zeer veel natuurlijk licht binnen waardoor het energieverbruik wordt gereduceerd.  Men wil de impact van het productieproces op het milieu zo klein mogelijk houden: natuurlijke lijm zonder solvent, inkt op basis van water, beperkt gebruik van verpakkingen enz. 

Hoe kan een bedrijf dat afhankelijk is van papier ecologisch verantwoord te werk gaan? Emmanuel Druon vond het antwoord. Het bedrijf gebruikt papier afkomstig van verantwoord beheerde bossen en werkt hiervoor samen met een Finse firma. Voor elke omgehakte boom worden drie tot tien bomen geplant.

Het bezoek start op het bedrijventerrein, waar het welzijn van de werknemers en het respect voor de omwonenden centraal staan. Er is een boomgaard die voor alle werknemers toegankelijk is en momenteel wordt een terrein aangelegd voor permacultuur. In een groot reservoir aan de zijkant van het gebouw wordt het regenwater opgevangen. Zoals alles bij Pocheco heeft ook dit waterreservoir een dubbele functie: het is een brandblusmiddel en de plantenmuur eromheen beperkt de visuele pollutie.

Maar dat is niet alles! Pocheco spant zich ook in om de lokale biodiversiteit te beschermen. Zo zijn er aan de muren van de fabriek nestkastjes aangebracht voor vogels en vleermuizen; op de daken staan bijenkorven en zonnepanelen. Het bedrijf verkoopt de geoogste honing: diversificatie van de activiteiten, ook dat is ecolonomie.

Drie principes: ecologie, veiligheid en productiviteit

De deelnemers kregen vervolgens de kans vragen te stellen. Wat is ecolonomie? De gidsen – werknemers van Pocheco – beantwoordden deze en vele andere vragen. De activiteiten van het bedrijf berusten op drie grote principes: de beperking van de risico’s op het werk, de vermindering van de impact op het milieu en de optimalisering van de productiviteit. 

Op economisch vlak staat investeren centraal in de strategie van Emmanuel Druon: investeringen hebben voorrang op winst op korte termijn. Toen hij aan het hoofd van het bedrijf kwam te staan, wou de directeur bovendien zijn loon verminderen en het loonverschil tussen alle werknemers beperken. Een voorbeeld dat navolging verdient! Alle deelnemers waren in elk geval reeds overtuigd. Gilles Pargneaux droeg letterlijk zijn steentje bij en schonk het bedrijf een insectenhotel, een symbool van biodiversiteit. Het bezoek werd afgesloten met een drankje. Het was de ideale gelegenheid om na te praten en van gedachten te wisselen over mogelijke projecten op het vlak van duurzame ontwikkeling.

Maar daar stopt het niet bij! In 2017 staan er nog andere energiebezoeken op het programma. Meer info vindt u binnenkort op www.eurometropolis.eu.


Hebt u de vorige energiebezoeken gemist? Klik hier.