Energie

Energiebezoek #3: Negundo, een groene wijk in Froyennes

Begin 2016 ging de Eurometropool van start met de organisatie van een reeks terreinbezoeken rond het thema ‘energie’: het was de ideale gelegenheid om good practices uit te wisselen, evenals ervaringen over andere ecologisch verantwoorde manieren van werken. 

Na Moeskroen in april en Zwevegem in juni was Froyennes op vrijdag 23 september het decor van het derde energiebezoek aan de werf van Negundo 4.

Vijftien jaar geleden stond hier nog zo goed als niets. De huidige Negundo-campus maakte vroeger deel uit van een bedrijvenpark langs de autosnelweg, gelegen tussen verlaten industrieterreinen en landbouwzones. Vandaag is het een actieve en innovatieve wijk waar hernieuwbare energie centraal staat. 

Doelstelling: esthetiek verzoenen met functionaliteit!

In 2010 startte men – met de steun van het EFRO en het Waals Gewest – met de bouw van het Negundo Innovation Center. Later kwamen hier nog andere bedrijfsgebouwen bij, zoals bedrijvencentra, seminarieruimten en opleidingscentra. De initiële bedoeling bestond erin deze ruimte nieuw leven in te blazen, waarbij werd gestreefd naar een optimalisering van de energie met behulp van innovatieve technologieën. Het concept "Negundo +" staat voor het elektriciteits-, warmte- en waterbeheer van alle gebouwen op basis van groene energiebronnen, verduidelijkt Olivier Bontems, IDETA. 

Deze bronnen zijn talrijk en complementair: geothermie (16 sondes op 50 m diepte), aerothermie, fotovoltaïsche panelen, miniwindmolens, "solar flower" uitgerust met WiFi ... Milieu vormt de rode draad doorheen het “Negundo +”-concept. Tussen verschillende gebouwen werd er zelfs een warmteverbinding voorzien: zo kan de warmtepomp van Negundo 3 Negundo 4 van warmte voorzien in geval van panne. Zelfde logica wat de gevels betreft, waarbij het nuttige aan het aangename wordt gekoppeld: de gevels zijn lucht- en waterdicht, bevorderen de thermische isolatie en zorgen voor energie, terwijl aan esthetiek niet wordt ingeboet. 

Negundo 4: wanneer innovatie en duurzaamheid hand in hand gaan

Het recentste gebouw van de Negundo-wijk heeft trouwens de opmerkelijkste gevel. Negundo 4, dat momenteel in aanbouw is, is bekleed met een zogenaamde dubbele huid of “BIPV” (Building Integrated PhotoVoltaics). Dit betekent dat de fotovoltaïsche onderdelen volledig geïntegreerd zijn in de architectuur (het zijn geen toegevoegde elementen, zoals zonnepanelen op een dak bijvoorbeeld). Deze multifunctionele dubbele huid heeft niet enkele een esthetische en energieproducerende functie, maar doet tevens dienst als zonwering. 

Dit idee werd positief onthaald, maar er waren nog verschillende technische aanpassingen nodig voor het kon worden gerealiseerd, legt het architectenbureau AAVO uit, aan wie dit project was toevertrouwd. De lusterklemmen tussen de panelen correct afstellen, anticiperen op het onderhoud ervan, de verschillende types panelen zo schikken dat er voldoende licht binnenvalt, een ventilatieruimte creëren ... alles werd op geïntegreerde, logische en duurzame wijze ontworpen, dankzij de samenwerking met Tradeco (bouw) en ISSOL (BIPV). 

Nog meer uitwisselingen van good practices?

Op het einde van de voormiddag stond een bezoek aan de werf van Negundo 4 op het programma. De in aanbouw zijnde grote werkruimten zijn indrukwekkend, maar de aandacht wordt vooral getrokken door de geslaagde integratie van de fotovoltaïsche panelen in de structuur. Van buitenaf valt het esthetische aanzicht op, met duizenden fonkelende vierkantjes die willekeurig zijn aangebracht, zoals een Tetris-spelletje maar dan op mensenmaat. Binnenin is er geen enkel verlies aan helderheid of licht. Een geslaagde uitdaging voor Negundo 4.

Het bezoek werd afgesloten met een netwerklunch: de ideale gelegenheid om kennis te maken met de andere deelnemers, nieuwe contacten te leggen, partnerships voor te stellen en samenwerkingen te ontwikkelen. Maar dat is slechts het begin: na Mouscron, Zwevegem en Froyennes zijn binnenkort andere voorbeelden binnen de Eurometropool-regio aan de beurt. In 2017 wordt de energiedynamiek van de Eurometropool en haar partners voortgezet! 

Kent u een site in de Eurometropool die het verdient om in de kijker te worden gezet omwille van zijn energieprestaties? Hebt u iets opgevangen over een innovatieve site die een pioniersrol vervult op het vlak van energiebeheer? Wil u uw ervaringen op het gebied van energie delen met technici, burgers of verkozenen? Neem dan contact met ons op!