Onderwijs

Stand van zaken van het project Requapass

Onlangs werd de nieuwe website van het project Requapass gelanceerd! Dit Interreg-project streeft naar een betere erkenning en kwalificatie van vrijwilligers en verenigingstrajecten.

Ontdek de website hier!

Onlangs werd in het kader van dit project een grootschalige enquête gehouden. Die enquête had betrekking op de mate waarin tijdens aanwervingsprocedures rekening wordt gehouden met vrijwilligerstrajecten. Het doel bestond erin om een beter beeld te krijgen van de visie van HR-verantwoordelijken op competenties die sollicitanten hebben verworven in het kader van vrijwilligerswerk, en om die competenties beter te erkennen en te valoriseren in een professionele context.

De eerste resultaten worden verwacht tegen juli 2019.

Klik hier om deel te nemen (FR)