Het Blauwe Park

Modernisering van de binnenvaart: de Eurometropool mist de boot niet

De socio-economische context is in constante evolutie en we hebben te kampen met tal van ecologische uitdagingen, meer bepaald op het vlak van mobiliteit. Hoe kunnen we – in het licht van die vaststellingen – de troeven van de moderne binnenvaart beter gebruiken en tegelijkertijd een antwoord bieden op de vele uitdagingen waarmee onze veranderende regio wordt geconfronteerd?

Op 11 oktober laatstleden organiseerden de Eurometropool en haar partners een studiedag (halve dag) met uitwisselings- en overlegmomenten om na te denken over de binnenvaart, en dit in aanwezigheid van verschillende technici en verkozenen uit de Eurometropool.

Een van de besproken thema’s was het Kanaal Seine Nord, een bron van opportuniteiten voor de regio. Dit onderwerp werd voorgesteld door Xavier-Yves Valère, projectmedewerker bij het Secrétariat Général aux Affaires régionales (SGAR). Hierbij werd eveneens verwezen naar de bijbehorende jobcreatie en de grensoverschrijdende bruggen die worden geslagen door dit grote project waarmee zowel lokale als Europese uitdagingen gepaard gaan.

Pierre Wacquier, Voorzitter van de Commissie “Blauwe en Groene Eurometropool” en Voorzitter van IDETA, had het vervolgens over de binnenvaart in het kader van het project BLAUWE RUIMTE en wees hierbij op het belang van een gemeenschappelijke en transversale visie. 

Alex Van Breedem lichtte tot slot de evoluties van de logistieke sector toe met betrekking tot de binnenvaart. Tijdens zijn boeiende uiteenzetting benadrukte hij dat het transport moet evolueren en zich aanpassen, en dit om zowel economische als ecologische redenen.

Daarna werd een brede waaier van good practices uit de Eurometropool besproken en uitgewisseld: nieuwe ideeën, success stories en innovaties, waarna twee opmerkelijke voorbeelden werden voorgesteld. Vooreerst het project Seine-Schelde, waarbij Frank Serpentier van Waterwegen en Zeekanaal de nadruk legde op het belang van communicatie en overleg als sleutel voor succes. 

Daarna kwamen de nieuwe en participatieve methoden ter sprake bij monde van Florian Mariage, erfgoedadviseur van de stad Tournai, en Marie-Hélène Elleboudt van Faciliyo. Samen gaven ze een woordje uitleg over het initiatief “Autour du Pont”. In het kader van dit initiatief werden de burgers bevraagd en betrokken bij het reflectieproces over de beroemde “Pont des Trous” in Tournai.

Volgende fase: een studiedag rond hetzelfde thema die deze keer toegankelijk is voor het grote publiek, met een aangepast programma. Iedereen is welkom: burgers, verenigingen, bedrijven, technici, verkozenen enz.!

Save the date -> 22 november 2016 bij de toeristische dienst van Tournai.


________________________________________