Het Blauwe Park

Springschool: studenten helpen met de ontwikkeling van de Blauwe Ruimte

Van 17 tot 24 april vond in de Budascoop te Kortrijk de Springschool “Blauwe Ruimte” plaats. Dit evenement rond fijnmazige netwerken verenigde studenten Architectuur en Stedenbouw afkomstig uit de Eurometropool en daarbuiten (Frankrijk, België, Zwitserland en Italië). Wat zijn fijnmazige netwerken? Fijnmazige netwerken zijn netwerken die worden gecreëerd door alle waterlopen die uitmonden in de grote rivieren van de regio: beken, kleine rivieren, waterrijke gebieden enz.

Tijdens deze 1 week durende Springschool hadden de studenten, opgedeeld in drie groepen, de kans elkaar beter te leren kennen, samen te werken en projecten inzake ruimtelijke planning voor te stellen rond drie specifieke waterrijke gebieden in de regio: de Marque in Frankrijk, de Gaverbeek in Vlaanderen en de Ronne in Wallonië.

Als eerste activiteit stond een terreinbezoek op het programma. Uitgerust met fiets en camera ontdekten ze het gebied, maakten ze kennis met de bewoners en wisselden ze gedachten uit met verschillende experts uit de regio. Die eerste bevindingen vormden de basis voor de innovatieve ideeën die ze de rest van de week zouden uitwerken. 

Stefaan De Clerck, voormalig Ondervoorzitter van de Eurometropool, nam tijdens de inleiding het woord. Hij verwees met enige nostalgie naar de oprichting van de EGTS, negen jaar geleden in deze zaal. Daarna benadrukte Paola Vigano, directrice van Studio 17, het belang van water voor de ontwikkeling van sociale interacties. Ze had het ook over de cruciale rol van fijnmazige netwerken bij de denkoefeningen rond duurzame ontwikkeling en territoriale samenwerking.

Vervolgens stelden de verschillende groepen hun werkzaamheden voor aan de hand van filmpjes en maquettes (klik hier voor de PPT presentaties). Na elke interventie was er een uitwisselingsmoment voorzien met de aanwezige leerkrachten, professionele actoren en verkozenen van de regio met het oog op verdere ontwikkeling van hun ideeën. Studio 17 werkt momenteel aan een kapitaliseringsdocument waarin de drie presentaties zijn opgenomen. Deze mooie projecten zijn binnenkort terug te vinden op www.eurometropolis.eu.

’s Namiddags stonden verschillende workshops op het programma. De projectideeën die ’s morgens naar voren werden geschoven, werden uitgediept en er werd verder gedebatteerd over de ruimtelijke ordening van morgen.

Afspraak tijdens de volgende Summerschool die plaatsvindt van 28 augustus tot 7 september en die in het teken zal staan van ondergrondse waterbekkens.

Alle info over de BLAUWE RUIMTE : klik hier!