Innovatie

SMART CITIES in de Eurometropool: ongeveer 200 deelnemers!

Op dinsdag 14 maart kwamen in de hal van het Auditorium van EuraTechnologies ongeveer 200 deelnemers samen. Met een badge rond de nek en een naamkaartje op de borst begroetten ze oude bekenden of maakten ze kennis met nieuwe gezichten. Sommigen kwamen van ver uit Europa of daarbuiten om dit boeiende evenement rond Smart Cities niet te missen.

In deze tijden van permanente berichtgeving en informatiedoorstroming, van boomende nieuwe technologieën en van hyperconnectiviteit is smart een vaak gehoorde term om slimme concepten te beschrijven. In 2017 is (bijna) alles smart geworden: vervoer, apps, boodschappen enz.


Maar wat is een Smart City nu eigenlijk?

Een Smart City is een stad van de toekomst die voor haar diensten aan de burgers gebruik maakt van nieuwe technologieën. Met andere woorden: een moderne stad waar alles ontwikkeld is om het leven van de burgers te vergemakkelijken. Voor dit eerste evenement rond “Smart Cities” kwamen experts en sprekers samen om reeds bestaande praktijken uit de regio voor te stellen of te ontdekken. 

Het evenement, georganiseerd door de Eurometropool in samenwerking met EuraTechnologies, bestond uit twee delen.  Het eerste deel was gewijd aan de voorstelling van good practices: volgens het Tedx-format hadden verkozenen, ondernemers en vertegenwoordigers van de steden van de Eurometropool zes minuten tijd om hun project voor te stellen. Het tweede deel vond plaats in het Atrium waar de deelnemers informele gesprekken konden voeren rond de stands van een dertigtal start-ups en waar ze allerhande innovaties konden ontdekken.

Een waaier van slimme praktijken 

Pierre de Saintignon, voorzitter van EuraTechnologies en eerste schepen van de stad Lille, opende de bijeenkomst en wees op de belangrijke rol die digitale technologieën spelen in de relatie met de burger. Daarna gaf hij het woord aan drie experts, elk afkomstig uit een andere deelregio van de Eurometropool: Eric Goubin, Pascal Poty en Isam Shahrour. Alle drie benadrukten ze het belang van nieuwe technologieën voor steden. 

Tijdens dit eerste deel lag de focus op twee grote thema’s: diensten aan de burger en mobiliteit. De verschillende sprekers stelden hun innovaties voor. De aanwezigen in de zaal waren verrast door de dynamiek van de start-ups en stelden verheugd vast dat de verkozenen alles in het werk stellen om het leven van hun burgers te vergemakkelijken. Zo wil Frizbiz de contacten tussen particulieren versterken om elkaar in het dagelijkse leven beter te helpen. Een klusjesman, loodgieter of elektricien nodig? Frizbiz reikt alternatieven voor vakmannen aan. Ander voorbeeld: Tymate ontwikkelt apps à la carte voor een geconnecteerde mobiliteit. Maar de steden blijven niet achter! Van de good practices onthouden we meer bepaald het “e-governance”-systeem dat burgemeester Rudy Demotte in Tournai implementeerde. Vincent Van Quickenborne, burgemeester van Kortrijk, stelde het “Shop & Go”-concept voor. Dankzij dit systeem kunnen bewoners gedurende 30 minuten gratis parkeren in de binnenstad. De voorbeelden van good practices zijn legio en hebben betrekking op tal van domeinen.

Het eerste deel werd afgesloten door Nathalie Crutzen, directrice van het Smart City Institute, met een voorstelling van de resultaten van de studie die ze samen met haar team uitvoerde. Hieruit blijkt dat, ook al voelt 60% van de Belgische steden zich aangesproken door het “Smart Cities”-concept, er toch nog heel wat hinderpalen zijn en dat er meer actoren betrokken moeten worden. Die hinderpalen bieden echter een technologische uitdaging en een ontwikkelingsopportuniteit. Maar het staat vast dat de toekomst van onze steden smart zal zijn!


Ontmoetingen & gesprekken rond het Forum voor Digitale Oplossingen

Voor het tweede deel van het programma begaf de groep zich naar het Atrium van EuraTechnologies. Een dertigtal start-ups en bedrijven stelden er hun innovatieve oplossingen voor. De deelnemers konden er de verschillende stands bezoeken, met een glaasje of een hapje in de hand. Ze ontdekten er innovatieve oplossingen en konden er al hun vragen stellen. Visitekaartjes werden uitgewisseld met het oog op eventuele toekomstige partnerships. Men ontdekte er de robot Cutii, die het leven van zorgbehoevenden wil vergemakkelijken, alsook de Smart Flower van EDF, een fotovoltaïsche stroomgenerator. De deelnemers zagen hier slechts een greep uit het brede aanbod van mogelijkheden die slimme technologieën bieden. Er zijn er nog zoveel andere te ontdekken! Gelet op het succes van deze eerste editie zal dit evenement een vervolg krijgen op andere plaatsen binnen de regio!

Meer info over het event

Hebt u suggesties of ideeën voor de volgende evenementen? Klik hier om uw stem te laten horen!

Meer weten over het Smart City Institute? Klik hier.  

De foto's van het event bekijken? Klik hier.
© Foto's : Dimitri Toebat / Alexandre Traisnel - MEL