Energie

Moeskroen, eerste energiebezoek in de Eurometropool-regio


In januari 2015 vond een bijeenkomst van Franse en Belgische burgemeesters en technici van de Eurometropool plaats, om te praten over het energiebeleid van morgen en inspiratie op te doen bij de buren. In het verlengde daarvan organiseert de Eurometropool drie terreinbezoeken.

Het doel van die energiebezoeken: good practices bespreken, de dialoog aanzwengelen en de realisatie van duurzame en ecologische initiatieven bevorderen. Deze bezoeken en petit comité, die op de eerste plaats zijn voorbehouden voor de actoren van de Eurometropool, bieden de deelnemers de kans om meer te weten te komen over lokale initiatieven.

Eerste bezoek: Moeskroen, 21 april.
Ann cloet & Alfred GadenneDe deelnemers maakten eerst kennis met de technologiepool en de ecowijk ELEA in het gezelschap van Magali Viane, verantwoordelijke van de cel Energie van de stad Moeskroen. Het is een informatie-, opleidings- en sensibiliseringscentrum voor het grote publiek. Het is een echte goudmijn: men leert er alles over de bestaande materialen en procedés, de te volgen stappen ... Het project is bovendien baanbrekend op nationaal en grensoverschrijdend niveau: Alfred Gadenne, burgemeester van Moeskroen, en Ann Cloet, schepen van milieu en begroting, benadrukten dat de stad Moeskroen al meer dan tien jaar ervaring heeft op het vlak van ecologisch bouwen! Ze onderstreepten ook de meerwaarde van een dergelijk initiatief en van het publiek-private partnerschap dat tot stand werd gebracht.

De ecologische gebouwen
Magali VianeOmdat een concreet voorbeeld veel meer zegt dan woorden, kregen de aanwezigen vervolgens de kans met hun eigen ogen het gerealiseerde werk te aanschouwen. Christophe Gregoire, directeur duurzaam bouwen bij Tradeco, leidde hen rond in de ecowijk. Duurzaam bouwen is al lang geen onbekend terrein meer voor hem, want zijn bedrijf sloeg deze weg reeds lang geleden in. Alle deelnemers bezochten de conciërgewoning, een passiefwoning waarvan het energieverbruik volledig gedekt wordt door interne en externe natuurlijke voorzieningen, alsook een energiepositieve woning die onlangs in de wijk werd gebouwd. Iedereen was aangenaam verrast en overtuigd van het nut van ecologisch bouwen.  

Een uniek opleidingscentrum
Benoit SmetsVervolgens werden de bezoekers verwacht in het opleidingscentrum van Moeskroen. De verplaatsing naar het centrum gebeurde door middel van carpooling. Twee vliegen in één klap dus: op die manier werd de CO2-uitstoot beperkt en kon men kennismaken met de andere deelnemers, architecten, bestuurders van concertzalen, studenten ... Iedereen vertelde over zijn project rond duurzaam bouwen. Ter plaatse werden de bezoekers ontvangen door Benoit Smets, bestuurder van de vzw die verantwoordelijk is voor dit atypische opleidingscentrum. Het is immers het eerste centrum van de regio waar opleidingen rond ecologisch bouwen en duurzame ontwikkeling aangeboden worden die beantwoorden aan de behoeften en evoluties van een sector in volle verandering. Opmerkelijk detail: in het centrum bevindt zich een huis op ware schaal dat volledig moduleerbaar is (de muren staan op wieltjes). Hier kunnen de leerlingen in optimale en reële omstandigheden het vak leren: de ideale manier om het leerproces te vergemakkelijken! Zelfs het Waalse parlement kreeg lucht van het initiatief en besliste er een van zijn vergaderingen te houden!

Uitwisselingen en nieuwe contacten
Ter afsluiting van de voormiddag kon iedereen napraten bij een hapje en een drankje, het ideale moment om e-mailadressen en telefoonnummers uit te wisselen. Er werden nieuwe contacten aangeknoopt, en dat is net de bedoeling van deze bezoeken. De presentaties van de voormiddag deden bij veel aanwezigen nieuwe ideeën ontstaan, hebben bevestigd wat velen reeds vermoedden, en hebben de twijfelaars weten te overtuigen.

Was u er niet bij ? Geen paniek : er zullen nog energiebezoeken georganiseerd worden. Op 8 juni vindt een tweede bezoek plaats aan het administratief centrum van Zwevegem, gevolgd door een derde en laatste bezoek in september aan het Negundo IV in Tournai. We mogen deze boot niet missen: de toekomst van onze regio’s is intrinsiek verbonden aan ons vermogen om het hoofd te bieden aan veranderingen.

Voor meer info over de ecowijk, de pôle ELEA en het opleidingscentrum van Mouscron, gelieve per e-mail contact met ons op te nemen.