Instelling

Martine Aubry geeft voorzitterschap door aan Stefaan De Clerck

Op maandag 1 juli vond te Kortrijk de Algemene Vergadering plaats van de Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai.

 

Bij de aanvang van de vergadering werd een passende hulde gebracht aan de onlangs overleden Pierre Mauroy. Vijf jaar geleden was hij het die in dezelfde Budascoop de Eurometropool boven de doopvont hield als stichtend voorzitter.

 

Een collegiaal voorzitterschap staat van bij het begin symbool voor de goede verstandhouding tussen de 3 deelgebieden van deze steeds concreter wordende grensoverschrijdende samenwerking over regionale en nationale grenzen heen, zelfs over partijgrenzen heen, over alle schotten tussen de vele overheidsniveaus heen, en ja ook over lokale meningsverschillen heen. Zo gaf Rudy Demotte (PS, Waals minister-president) vorig jaar de fakkel door aan Martine Aubry, (PS, burgemeester van Rijsel). Dit jaar neemt Stefaan De Clerck (CD&V, Federaal Volksvertegenwoordiger) terug over. Hij was als mede-oprichter één van de stuwende krachten achter dit uniek Europees initiatief en bovendien eerder al voorzitter in 2009-2010. Vincent Van Quickenborne (Open VLD, huidig burgemeester van Kortrijk) wordt vervolgens voorzitter vanaf eind maart 2014. In afspraak met de Belgische Staat en alle Vlaamse partners (intercommunales WVI en Leiedal, Provincie West-Vlaanderen en het Vlaamse Gewest) zal Van Quickenborne immers de volgende jaren de Vlaamse plaats innemen in het Voorzitterschap van de Eurometropool.

 

Toonbeeld van de groeiende ‘belangstelling voor de andere kant van de grens’ is ook dat, samen met de vice-voorzitter Gilles Pargneaux niet minder dan 50 burgemeesters uit Wallonie Picarde, Zuid-en Midden West-Vlaanderen en de Rijselse Metropool samenkwamen in Kortrijk voor een informele werklunch, net voor de Algemene Vergadering.