Instelling

Burgemeesters, stakeholders van de Eurometropool

Hoe kan men concreter samenwerken tussen de gemeenten ? Welke vormen van samenwerking bestaan er reeds? Hoe kunnen we de contacten tussen de gemeenten en de thematische werkgroepen van de Eurometropool versterken?
In de loop van 2011 bevroeg de Eurometropool de 147 gemeenten in haar gebied. Op die manier kon ze vooraleer de gezamenlijke werkpunten te bepalen eerst de verwachtingen van de plaatselijke stakeholders optekenen en kijken naar de praktisch haalbare acties. Meer dan 40% van de gemeenten hebben de rondvraag beantwoord. De vragen gingen over de communicatie tussen de Eurometropool en de gemeenten enerzijds, en over de contacten en projecten die de gemeenten onderling opzetten anderzijds. Communicatie en grensoverschrijdende samenwerking stonden m.a.w. centraal bij de jaarlijkse conferentie van burgemeesters.

Optimaliseren van de communicatie, delen van projecten
Op het vlak van communicatie geven de resultaten van de rondvraag aan dat een meerderheid van de gemeenten nog nooit de website www.eurometropolis.eu bezocht heeft en dat enkel 1 gemeente op 5 momenteel informatie verspreidt over de Eurometropool. 82% van de gemeenten is echter bereid om een contactpersoon aan te duiden binnen hun organisatie om zo de contacten met de Eurometropool gemakkelijker te maken en te optimaliseren. 68% wenst ook begeleid te worden in hun Europese acties en projecten.
Op het vlak van samenwerking tussen de gemeenten, maken reeds 2/3 deel uit van samenwerkingsprojecten. De prioritaire thema’s die de gemeenten wensen te behandelen zijn toerisme, ruimtelijke ordening, cultuur, tewerkstelling en mobiliteit.

Best practices in de kijker plaatsen
Stedenbanden, « triades », microprojecten… de plaatselijke initiatieven zijn legio. Carl Vereecke, Burgemeester van Kuurne, Alfred Gadenne, Burgemeester van Mouscron en Alain Bernard, Burgemeester van Bouvines hebben elk om beurt hun ervaringen met ons gedeeld. Zo zijn Kuurne en Marcq en Baroeul sinds 2002 zustersteden en hebben ze samenwerkingen opgestart op sportief en economisch vlak, evenals op sociaal en cultureel vlak. Een samenwerkingscharter bevordert de contacten tussen de burgers en de verenigingen op het terrein. Mouscron en Tourcoing grenzen over 12km aan elkaar. Samen hebben ze samenwerkingsprojecten opgezet op het vlak van veiligheid, mobiliteit en onderwijs. Tot slot, hebben de gemeenten Bouvines en Tournai elkaar gevonden via een microproject en een project rond een oude romeinse heirweg die Tournai met Seclin verbond.

Om gevolg te geven aan de rondvraag en aan de verwachtingen van de gemeenten, zal de Eurometropool begin 2012 voorstellen formuleren naar de 147 gemeenten toe om de contacten en de samenwerkingsprojecten nog meer uit te bouwen.