Innovatie

Het FORUM van de Eurometropool gaat verder op de ingeslagen participatieve weg

Wanneer we op vrijdag 21 oktober 2016 de lokalen van de Chambre de Commerce et d’Industrie Nord de France binnenstappen, horen we in de verte reeds het zachte geroezemoes van de gesprekken die volop aan de gang zijn. We horen deelnemers lachen en boeiende monologen voeren. Het enthousiasme en de motivatie zijn voelbaar. Maar wat doen ze daar eigenlijk?

Meer openheid en dialoog

Ze zitten bijeen in het kader van de tweede open plenaire zitting van het Forum van de Eurometropool. Na een eerste positieve ervaring in juni laatstleden, wou men deze dynamiek voortzetten en het Forum openstellen voor het grote publiek om nog bredere thema’s te bespreken. Aan deze plenaire zitting nemen niet enkel leden van het FORUM van de Eurometropool deel, maar ook heel wat burgers, die heilig overtuigd zijn van het nut van dergelijke participatieve initiatieven. “Ik ben blij dat ik mijn mening kan geven, dat ik dingen in beweging kan zetten”, verklaart een deelneemster. De bedoeling van deze bijeenkomst is immers de platgetreden paden te verlaten.

In een open Forum zijn titels, functies en rangen van geen tel. Iedereen – zowel de verlegen deelnemer achterin de zaal als de fervente debater op de eerste rij of de gegeneerde laatkomer – heeft het recht zijn stem te laten horen. Bij de start van de vergadering beslissen alle deelnemers samen welke thema’s aan bod zullen komen, net zoals tijdens de 3de “Hack the Eurometropolis”-sessie. Er worden zoveel onderwerpen naar voren geschoven (meer dan vijftien) dat men zich genoodzaakt ziet de voorziene gesprekstijd per thema te halveren. Per tafel wordt een thema besproken (vervoer, taal, territoriale marketing, erfgoed enz.). De deelnemers nemen plaats, de gesprekken kunnen van start gaan.

Bijen, vlinders en andere

De sessie start met wat we de “kruisbestuiving” noemen. Dat is het basisprincipe van het open Forum: elke deelnemer “bestuift” de andere deelnemers met zijn of haar ideeën om zo samen tot nieuwe inzichten te komen. Aan de gesprekstafels zitten verschillende profielen: er zijn de “ideeënlanceerders”, de “doorgeefluiken” die de gesprekken samenvatten op een fiche die later als memo gebruikt zal worden. Verder zijn er nog de “bijen”, die van de ene tafel naar de andere zwermen waar ze hun bijdrage leveren en het gesprek met hun ideeën verrijken. Tot slot zijn er nog de “vlinders”, die blijven rechtstaan aan het buffet, een glas in de hand, waar ze met hun gesprekspartners contactgegevens uitwisselen of ideeën op een papiertje krabbelen. Alle deelnemers zullen – ongeacht hun profiel of werkwijze – bijdragen aan het welslagen van het open forum.

Na de tafelronde hangen de deelnemers de samenvattende fiche van hun tafel uit aan de muur en wordt elk thema met de hele groep besproken. De bedoeling hiervan is dat iedereen over dezelfde informatie zou beschikken met het oog op de nog te voeren debatten. Vervolgens kan iedereen met behulp van stickertjes stemmen voor zijn favoriete thema’s of ideeën. Er wordt een top 3 van de populairste onderwerpen opgesteld (KLIK HIER om alle thema's te vinden).

Beetje bij beetje mondt deze participatieve aanpak uit in een grotere dialoog. De resultaten zijn misschien niet onmiddellijk zichtbaar, maar men mag niet vergeten dat verandering een kwestie is van tijd en energie waarbij geduld en motivatie de sleutelwoorden zijn. Burgers, laat uw stem horen op het Forum! 

Er zullen wellicht nog “Hack the Eurometropolis”-sessies en open fora volgen, maar deze omschakeling kan pas echt teweeggebracht worden wanneer dit fenomeen aan belang wint en wanneer zoveel mogelijk mensen aan het debat deelnemen. Een omschakeling naar wat? Alles is mogelijk. De goede ideeën van morgen moeten misschien nog ontwikkeld worden.