Innovatie

De Plenaire Zitting van het Forum viert één jaar gezamenlijke kennis

Bijna één maand na het einde van de Belgische voetbalcompetitie kwam Le Canonnier, het beroemde stadion van Royal Excel Mouscron, op 19 juni 2017 opnieuw tot leven. Ditmaal niet voor een nieuwe voetbalmatch, maar om de leden van het Forum van het maatschappelijk middenveld van de Eurometropool te verwelkomen. 

Na een rondleiding in het stadion van Moeskroen (een uitgelezen kans om de VIP-loges of de fitnesszalen van de spelers te ontdekken) was het verzamelen geblazen in de Wembley-zaal van Le Canonnier om samen het stappenplan voor de werkzaamheden van de komende maanden op te stellen. Het was ook de ideale gelegenheid om een bijzondere verjaardag te vieren: die van de invoering van de “gezamenlijke kennis”-methode tijdens de plenaire zittingen. Dankzij de nieuwe dynamiek die door de Eurometropool 2.0 werd gecreëerd, ging het Forum exact een jaar geleden op een nieuw elan verder en herdefinieerde het zijn plaats binnen de EGTS.

Op de bijeenkomst van 19 juni was de plenaire zitting opgebouwd uit twee grote delen: tijdens het eerste deel moesten de deelnemers willekeurig plaatsnemen aan vijf tafels met elk een eigen thema. Op die manier wou men vermijden dat dezelfde mensen steeds over dezelfde onderwerpen zouden debatteren en wou men zoveel mogelijk nieuwe ideeën en inzichten verzamelen. Tijdens het tweede deel werd een andere formule gehanteerd: de leden van het Forum mochten vrij kiezen aan welke tafel ze zouden plaatsnemen om middelen en acties voor te stellen teneinde de integratie of verwezenlijking van de tijdens de eerste sessie voorgestelde ideeën mogelijk te maken. Resultaat: in elke groep werden tal van nieuwe ideeën naar voren geschoven.

Om een balans op te maken van dit eerste werkjaar volgens deze participatieve methode, vroeg Marie-Hélène Elleboudt, de facilitator die het Forum begeleidt bij deze transformatie, aan alle leden wat zij over deze nieuwe werkmethode dachten. De deelnemers namen plaats in een cirkelboog afhankelijk van hoe zij de nieuwe werkmethode ervoeren, en er werd hen gevraagd hun keuze toe te lichten. Alle deelnemers waren tevreden over de doorgevoerde transformatie, die verder werd verfijnd om een evenwicht te creëren tussen de methodologie en de werkzaamheden van het Forum. Er werd akte genomen van alle standpunten teneinde de format van de toekomstige zittingen nog te verbeteren.

Dhr. Jean-François Dutilleul, Voorzitter van het Forum van de Eurometropool, sloot de zitting en benadrukte het belang van de dialoog et en de toenadering tussen de verkozenen van de Eurometropool en het maatschappelijk middenveld. 

De volgende plenaire zitting van het Forum is gepland voor oktober 2017 in Frankrijk. De drie Conseils de développement die binnen het Forum vertegenwoordigd zijn, kunnen op deze zitting worden bijeengebracht.