Instelling

Eurometropool 2.0: het is zover!

2017 is het jaar van de Eurometropool 2.0. : er komen gerichtere acties, meer bijeenkomsten en meer co-constructie, voor de hele Eurometropool-gemeenschap: politici, instellingen, bedrijven, gemeenten, verenigingen, burgers … ! Het doel? Acties voor alle gebruikers van de Frans-Belgische grensoverschrijdende regio.

Welke thema’s?
De Eurometropool legde drie grote prioritaire actiethema’s vast voor 2017-2018, met verschillende concrete acties:

I. Economische ontplooiing, met de creatie van een platform om de dialoog tussen de digitale actoren binnen de Eurometropool te stimuleren; 

II. Werk-opleiding, met het leren van de talen van de Eurometropool (Frans en Nederlands), de uitvoering van acties ter bevordering van werken over de grens en de implementatie van grensoverschrijdend alternerend leren

III. Verankering van de duurzame ontwikkeling in de Eurometropool, via een duurzame grensoverschrijdende mobiliteit, de aansturing en coördinatie van de Eurometropolitane Blauwe Ruimte en de promotie van alternatieve energie.

Deze thema’s kunnen om de twee jaar bijgestuurd worden in functie van de voortgang van de werkzaamheden of van eventuele nieuwe relevante onderwerpen.

De Eurometropool vervult opnieuw haar rol als platform voor dialoog tussen de actoren van de regio, met inbegrip van de grensgemeenten. Ze zal met verschillende partners Eurometropool-bijeenkomsten organiseren, die de verkozenen, het maatschappelijk middenveld en de burgers de kans bieden samen projecten op te zetten (co-constructie).

De Eurometropool bevestigt eveneens haar steun aan initiatieven die binnen de grensoverschrijdende regio worden georganiseerd, zoals Next Festival, Heartbeats Festival, Eurometropolis News, Eurometropool Masters Print, de evenementen van Lille 3000 enz.

Hoe werkt het?
Het is zeer eenvoudig! Verschillende actiegroepen met vrijwilligers gaan zeven reeds vastgelegde acties uitvoeren. Elke groep wordt aangestuurd door een “tandem” van een verkozene en een vertegenwoordiger van het maatschappelijk middenveld. Zij worden door het grensoverschrijdende Agentschap in Kortrijk ondersteund. De sleutelwoorden van deze nieuwe uitdaging voor de Eurometropool zijn geïnteresseerde deelnemers, good practices en nuttige competenties die leiden tot concrete resultaten voor de burgers.

Wanneer gaat dit van start?
De actiegroepen worden nu samengesteld. De animatoren zitten bijeen en alles zou in de loop van maart van start moeten kunnen gaan. Maar we hebben niet stilgezeten en in maart staan de volgende evenementen al op het programma:

8 maart: een nieuw energiebezoek aan Pocheco, een producent van enveloppes uit Forest-sur-Marque,

14 maart: een eerste Eurometropool-bijeenkomst rond het thema “SMART CITIES”. Deze bijeenkomst staat in het teken van een betere mobiliteit en van de toepassing van digitale technologieën bij de dienstverlening aan burgers.