FORUM

Hoe beantwoordt een grensoverschrijdende strategie aan de noden van bewoners van de grensregio?

Om deze vraag te beantwoorden, namen een zestigtal personen op 22/11 in Lille (MEL) deel aan de 2de bijeenkomst dit jaar van het FORUM van het maatschappelijk middenveld van de Eurometropool! Het was de ideale gelegenheid om het te hebben over het SCT. Maar waarvoor staat dit letterwoord? Het SCT (Schéma de Coopération Transfrontalière) is op de eerste plaats een strategisch document om de samenwerking opnieuw in de kijker te zetten.

De leden van het maatschappelijk middenveld van de 3 deelregio’s van de Eurometropool hebben dit document besproken en de dagelijkse uitdagingen en behoeften van de regio in kaart gebracht.

Een grensoverschrijdende visie op onderwijs, tewerkstelling van jongeren, zachte mobiliteit, ontspanning en sociale contacten, voorzieningen en samen-leven … deze en vele andere thema’s kwamen aan bod met het oog op de opstelling van een zinvol stappenplan.  

De gehanteerde methodologie is nog steeds participatief en gemoedelijk! Ook dit is een heuse uitdaging: culturele toenadering om samen te bouwen aan de toekomst van de grensoverschrijdende regio.