Innovatie

Brainstorming op het Forum van de Eurometropool

Op maandag 20 maart kwamen de leden van het maatschappelijk middenveld bijeen in de Espace Wallonie Picarde te Tournai voor de eerste plenaire zitting van het jaar. De aankomst van de leden verliep in een gezellige en gemoedelijke sfeer. Terwijl de zaal beetje bij beetje gevuld raakte, deelden sommige aanwezigen reeds hun verwachtingen voor deze zitting. Om de uitwisselingen en de dialoog te bevorderen, moesten de deelnemers plaatsnemen in een kring.

De Voorzitter van het Forum van het maatschappelijk middenveld, Jean-François Dutilleul, opende de vergadering en wees op de belangrijke rol die het Forum vervult om de toekomstige uitdagingen van de Eurometropool aan te pakken. Hij bevestigde opnieuw het belang van de participatieve werking van het Forum: het was reeds de derde opeenvolgende plenaire zitting die volgens die formule werd georganiseerd. Tijdens de twee voorbije bijeenkomsten hadden de deelnemers kennisgemaakt met een nieuwe manier van samenwerken en waren belangrijke thema’s aan bod gekomen, zoals grensoverschrijdende mobiliteit, grensoverschrijdende werkgelegenheid en grensoverschrijdend hoger onderwijs.

Het ijs werd gebroken aan de hand van een kort spelletje. Het doel: enkele minuten praten met een lid dat men minder goed kent en hem/haar vervolgens voorstellen aan de andere aanwezigen. Het was de ideale manier om (opnieuw) kennis te maken met bepaalde leden en om iedereen de reden van zijn/haar aanwezigheid duidelijk te maken. Iedereen was vastbesloten om de ingeslagen weg verder te bewandelen en om de voorwaarden te creëren voor de ontwikkeling van een efficiëntere grensoverschrijdende samenwerking. 

Het World Café: een moment van gezamenlijke uitwisseling 

Vervolgens werden zes tafels opgesteld, elk met een eigen thema. Om het denkproces te bevorderen lagen op elke tafel stiften en papier. De deelnemers mochten zelf kiezen aan welke tafel ze gingen zitten. Ze kregen 20 minuten om over het onderwerp van gedachten te wisselen. Daarna mocht iedereen van tafel wisselen om rond een ander thema een nieuwe bijdrage te leveren. Er was geen specifieke expertise vereist om zijn mening te geven en aan de gesprekken deel te nemen. Voor elk onderwerp werden de belangrijkste ideeën genoteerd (behoeften, verwachtingen enz.). 

Vervolgens werd aan alle groepjes gevraagd hun ideeën, vragen en ambities voor te stellen. Op die manier kreeg men een duidelijk beeld van de gezamenlijke verwachtingen. De leden van het maatschappelijk middenveld gaven te kennen dat ze de focus opnieuw op zichzelf willen leggen. Kwamen onder meer aan bod: de gelanceerde gesprekken tussen de lagere scholen van de drie deelregio’s, de organisatie van erfgoeddagen en het Trampoline-ticket. Iedereen was het erover eens dat het tijd is om tot actie over te gaan. 

“Een nieuw elan”, “niets achterwege laten”, “synergieën”, “uitwisselingen”, “doorzetten” …: dit is slechts een greep uit wat er die avond te horen viel bij monde van de deelnemers, allen sterk gemotiveerd om de nieuwe uitdagingen aan te pakken.