Energie

Twee projecten rond warmtenetten in Kortrijk en Kuurne

Drie keer per jaar laten het Agentschap van de Eurometropool en haar partners u kennismaken met good practices en innovatieve voorbeelden op het vlak van duurzame energie. Na het bezoek in maart aan het Franse bedrijf Pocheco, dat “ecolonomie” hoog in het vaandel draagt, was het nu de beurt aan de Vlaamse deelregio. Op het programma: de warmtenetten van Kortrijk en Kuurne.

Afspraak op het bouwterrein van de Campus Kortrijk Weide. De deelnemers werden er verwelkomd door Koen Byttebier, voorzitter van de intercommunale Leiedal en gemeenteraadslid van de stad Kortrijk. Niets doet nog vermoeden dat er op dit bouwterrein in het voorjaar van 2018 een uitgestrekte leef- en werkruimte komt die een brede waaier van activiteiten zal aanbieden die hoofdzakelijk gericht zijn op jongeren en co-creatie. Sebastien Lefebvre van de stad Kortrijk, legde de deelnemers uit dat het de bedoeling is een “energie-hub” te creëren, gebaseerd op 5 principes:  het collectieve i.p.v. het individuele, water- en energie-sharing, gebruik van restwarmte, smart monitoring en de maximale productie van lokale energie. Naast het reeds gebouwde centrum voor volwassenenonderwijs komen er binnenkort nog een zwembad, een fuifzaal, een incubator voor start-ups en een ruimte voor openluchtevenementen.

Kortrijk: een pilootproject van de 4de generatie
Het pilootproject heeft betrekking op de warmtenetten van de 4de generatie die werden aangelegd onder het zwembad en de fuifzaal. 4de generatie betekent dat men meerdere duurzame bronnen gebruikt (geothermie, stedelijke restwarmte, zonne-energie …). Dankzij deze netten kan de restwarmte die wordt gegenereerd door het zwembad, gebruikt worden  om de fuifzaal en de loods te verwarmen. Resultaat: meer besparingen en minder verspilling!

Dit initiatief kadert binnen het Interreg-project NWE “Heatnet”, waarvan Kortrijk projectleider is in West-Vlaanderen, in samenwerking met de intercommunale Leiedal en Universiteit Gent. Het project, dat ambitieuze resultaten beoogt, beantwoordt ook aan een van de doelstellingen van het Burgemeestersconvenant: een vermindering van de CO2-uitstoot met 20% tegen 2020. Maar daar stopt het niet bij! De stad wil het warmtenet ook uitbreiden naar andere sites (de nabijgelegen campus Howest / UGent). Op lange termijn kan de “clustering” (bundeling van de energie) zelfs op grote schaal langs de Leie worden uitgerold en gekoppeld aan reeds bestaande netten.

Kuurne: een privaat-publieke samenwerking
In de buurgemeente Kuurne werd een gelijkaardig warmtenet ontwikkeld, eveneens met als doel tegemoet te komen aan de vereisten van het Burgemeestersconvenant. Het betreft hier geen Europees project, maar een privaat-publieke samenwerking: de energiedistributiebedrijven Eandis en Infrax, alsook de projectontwikkelaars Dumobil en Paul Huyzentruyt zetten samen met de gemeente hun schouders onder dit project. Dit kan verrassend lijken, maar Francis Watteeuw, schepen van de gemeente Kuurne, merkt op dat elke partij er voordeel bij heeft. De betrokkenheid van de bedrijven stelt de politici gerust. Zij staan immers vaak nogal twijfelachtig tegenover deze nog te weinig bekende technologie, terwijl de private actoren een positief imago creëren en er een financieel belang bij hebben. De consument is over de hele lijn dan weer de grote winnaar.

Het net, aangelegd langs de Leie, zal worden gevoed met de restwarmte van de afvalverbrandingsinstallatie IMOG. Op termijn zal het ongeveer 700 gezinnen voorzien van verwarming en warm water. Dit project staat volledig in het teken van duurzame energie, maar wil het daar niet bij laten! In de toekomst wil men warmte uitwisselen tussen bedrijven en het netwerk uitbreiden naar nieuwe verkavelingen en gebouwen. Ook het gemeentepatrimonium zou op het warmtenet kunnen worden aangesloten, en wie weet zelfs de hele gemeente Kuurne. De duurzame gemeente van morgen is reeds in opbouw.

Afspraak in het najaar voor een nieuw energiebezoek. Meer informatie op www.eurometropolis.eu in september.

Bent u geïnteresseerd of wilt u op de hoogte blijven? Laat het ons weten via info(at)eurometropolis(dot)eu.