Alle nieuwtjes

Instelling

2017 is het jaar van de Eurometropool 2.0. : er komen gerichtere acties, meer bijeenkomsten en meer co-constructie, voor de hele Eurometropool-gemeenschap: politici, instellingen, bedrijven, gemeenten, verenigingen, burgers … !...

Instelling

Het Agentschap van de Eurometropool en zijn partners wensen u het allerbeste voor 2017! Het is ook het ideale moment om even achterom te kijken en terug te blikken op 2016. Klik HIER om er zeker van te zijn dat u niets gemist...

“Alleen ga je sneller, samen kom je verder”: met het credo van de Eurometropool in het achterhoofd vond op maandag 12 december in Kortrijk een ontmoeting plaats tussen een delegatie van vertegenwoordigers van de Benelux Unie...

Deze studenten zijn gespecialiseerd in toerisme en willen samenwerken. Ze kennen geen grenzen. 110 jongeren nemen deel aan het project Cap Innovaction, een van de opmerkelijkste grensoverschrijdende projecten van het...

De Interreg V-projecten over werkgelegenheid waaraan de Eurometropool heeft meegewerkt, zijn officieel van start gegaan. De EGTS is betrokken bij het project “Emploi sans frontières” (als geassocieerd projectpartner) en bij het...

Innovatie

Als het FORUM het voorbeeld volgt van “Hack the Eurometropolis”, zich openstelt voor de burgers en een participatief platform aanbiedt voor dialoog en uitwisseling, dan resulteert dat in een open forum met onbeperkte...

Blauwe ruimte

Op 11 oktober laatstleden organiseerden de Eurometropool en haar partners een studiedag (halve dag) met uitwisselings- en overlegmomenten om na te denken over de binnenvaart, en dit in aanwezigheid van verschillende technici en...

Feedback over de SummerschoolDe Eurometropool werkt  aan een blauw-groen netwerk samen met alle actoren in de regio. Opzet is om gedragen acties te formuleren rond het thema “water” en dit op schaal van de Eurometropool voor...