Je dagelijkse leven en je grensoverschrijdende verplaatsingen vergemakkelijken

Nuttige websites voor je grensoverschrijdende verplaatsingen:
www.eurometropolis.eu
www.passpass.fr

We moedigen je aan een ander vervoermiddel dan de auto te gebruiken voor je dagelijkse verplaatsingen of telkens je hiervoor de kans hebt: je zal de voordelen snel ervaren!

Je bent minder vermoeid en hebt meer tijd om te lezen, een serie op je smartphone te bekijken, af te spreken met vrienden ... Kortom, je hebt meer tijd voor JEZELF!

De planeet en je omgeving zullen je DANKBAAR zijn! Je zal schonere lucht inademen ... Want door de auto minder of niet te gebruiken, zorg je voor minder luchtverontreiniging.

De Eurometropool telt meer dan twee miljoen inwoners, Fransen en Belgen (Walen en Vlamingen). Mensen steken steeds vaker en gemakkelijker de grens over in het kader van werk, studies of vrije tijd, maar botsen hierbij vaak nog op verschillen op het vlak van taal, gebruiken, regels ... Daarom wil de Eurometropool, samen met haar vele partners, hier klaarheid in scheppen!

Opgelet
: in geval van hoge luchtverontreiniging kan de Prefect van de Région Hauts-de-France beslissen het verkeer drastisch te beperken.

Vergeet dan niet dat het Crit’air-vignet verplicht is voor alle voertuigen die in de Métropole Européenne de Lille rijden. Dit geldt zowel voor Fransen als voor buitenlanders. Meer info op www.certificat-air.gouv.fr/en/.