Universitaire samenwerking binnen de Eurometropool


Op 28 september 2010 hebben Jan Beirlant, rector van de KULAK (Katholieke Universiteit Leuven Campus Kortrijk), Mark Waer, rector van de K.U. Leuven (Katholieke Universiteit Leuven) en Christian Sergheraert, voorzitter van de Universiteit Lille Nord de France, een akkoord ondertekend dat hun samenwerking op het vlak van universitair onderwijs, onderzoek en vernieuwing moet versterken. 

Dit ambitieuze project biedt tal van voordelen aan de studenten, docenten en onderzoekers van het grensoverschrijdende gebied. 'Het is het startsignaal voor tal van concrete initiatieven op het vlak van samengestelde opleidingen, samenwerking bij onderzoek en uitwisseling van personeel, studenten en middelen over de grens heen', verklaart Stef Vande Meulebroucke, algemeen directeur van de Eurometropool. 

Interculturele uitwisselingen zijn reeds mogelijk binnen talrijke universitaire studierichtingen. Op lange termijn maken de academische samenwerkingen binnen de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai het mogelijk om de opleidingen naar een hoger niveau te tillen en de regionale onderzoekscentra internationaal aanzien te geven.