Frans en Nederlands spreken

Tweetalig zijn: een ongelooflijk voordeel


Frans en Nederlands zijn de twee talen van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai.

 

Het is een ongelooflijke troef wanneer men zich kan uitdrukken in meerdere talen. De Eurometropool spoort haar inwoners dus aan vreemde talen te leren en in het bijzonder die van de buren: Nederlands voor de Franstaligen en Frans voor de Nederlandstaligen. 

Wanneer men één of zelfs meerdere vreemde talen spreekt, kan men zich verplaatsen en gemakkelijker een job vinden in de drie regio’s van het grondgebied. De kennis van vreemde talen bevordert eveneens het contact tussen de verschillende culturen, het wederzijdse begrip en de uitwisselingen tussen de burgers.

Verder is het enorm handig om Engels te spreken zodat men met alle Europeanen kan communiceren. Binnen de Eurometropool worden er dan ook tal van taalcursussen en culturele kennismakingsstages aangeboden.