Instelling
De Algemene Vergadering van de Eurometropool, bijeengekomen op 19 juli 2016 in Tournai, heeft Martine Aubry, Vice-Voorzitster van de Métropole Européenne de Lille (MEL) verkozen tot nieuwe voorzitster van de Eurometropool. Zij volgt Rudy Demotte op, Minister-President van de Fédération Wallonie-Bruxelle, die een van de drie ondervoorzitters van de Eurometropool wordt met Damien Castelain, Voorzitter van MEL en Vincent Van Quickenborne, Burgemeester van Kortrijk.

Agenda

28/08
Blauwe ruimte
Eurometropool
- Van 28 August tot 08 September
30/08
Innovatie
07/09
Colloque