Innovatie
Als het FORUM het voorbeeld volgt van “Hack the Eurometropolis”, zich openstelt voor de burgers en een participatief platform aanbiedt voor dialoog en uitwisseling, dan resulteert dat in een open forum met onbeperkte mogelijkheden op het vlak van co-creatie.

Agenda

01/12
Muziek
Eurometropool
- Van 01 December tot 16 December
15/12
Toerisme
HOWEST, Kortrijk