Instelling
De Algemene Vergadering van de Eurometropool, bijeengekomen op 19 juli 2016 in Tournai, heeft Martine Aubry, Vice-Voorzitster van de Métropole Européenne de Lille (MEL) verkozen tot nieuwe voorzitster van de Eurometropool. Zij volgt Rudy Demotte op, Minister-President van de Fédération Wallonie-Bruxelle, die een van de drie ondervoorzitters van de Eurometropool wordt met Damien Castelain, Voorzitter van MEL en Vincent Van Quickenborne, Burgemeester van Kortrijk.

Agenda

07/09
Colloque
15/09
Europa
19/09
Pro event
Inverness, Schotland
- Van 19 September tot 22 September